บรรยากาศที่ด่านแดนสะเดา จ.สงขลา ซึ่งเป็นด่านพรมแดนไทยมาเลเซีย หลังจากที่ทางการมาเลเซียได้ประกาศภาวะฉุกเฉินตั้งแต่วันนี้(13ม.ค.)ยาวไปจนถึงวันที่1 สิงหาคม หรือจนกว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้น และมีการบังคับจำกัดด้านการเดินทางในบางพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างหนัก ซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินทางกลับของคนไทยทางด่านพรมแดนสะเดาด้วย

                                                                                                                                 

โดยในวันนี้ที่ด่านพรมแดนสะเดาจ.สงขลา มีคนไทยที่ยื่นเรื่องขอเดินทางกลับจำนวน 33 ราย และอาจเป็นคนไทยชุดสุดท้ายที่มีโอกาสเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียได้ จากผลพวงของการประกาศภาวะฉุกเฉินของมาเลเซียซึ่งจำกัดการเดินทางเข้าออกประเทศด้วย โดยคนไทยทั้ง33 คนที่เดินทางกลับมาทางด่านพรมแดนสะเดาในวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงมีมาตรการคุมเข้ม

                                                                                                                              

ขณะนี้บรรยากาศตามแนวตะเข็บชายแดนไทยมาเลเซียเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็มีการยกระดับการป้องกันลักลอบเดินทางเข้าออกของแรงงานต่างด้าวรวมถึงคนไทยที่อาจลักลอบเข้ามาจากประเทศมาเลเซียเช่นกัน โดยทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ร้อย ร.5021 ได้ออกลาดตระเวนตรวจสอบตลอดแนวรั้วชายแดนไทยมาเลเซีย ทั้งพื้นที่อ.สะเดา นาทวี สะบ้าย้อย รวมถึงเขตแดนจังหวัดใกล้เคียงเช่นสตูล เพื่อไม่ให้มีการลักลอบใช้ช่องทางธรรมชาติเดินทางเข้ามาโดยไม่มีการตรวจคัดกรองโควิด

                                                                                                                                       

นภาลัย   ชูศรี      ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสงขลา