วันที่ 7 มกราคม 2564 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด มีความห่วงใยประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้พระราชทานของเยี่ยมให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดำเนินงานควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 นำมาซึ่งความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชทานรถเก็บตัวอย่างตรวจเชื้อชีวนิรภัยเพิ่มเติมอีก 7 คัน รวมเป็น 20 คัน ช่วยให้การตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงทำได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามใน จ.สมุทรสาคร นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า มีลักษณะเป็น Cohort Ward ดูแลผู้ติดเชื้อไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย จากการค้นหาเชิงรุกและพบผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้มีความต้องการอีกประมาณ 2-3 พันเตียง

พระราชทานเพิ่ม 'รถตรวจเชื้อชีวนิรภัย 7 คัน' พสกนิกรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

พระราชทานเพิ่ม 'รถตรวจเชื้อชีวนิรภัย 7 คัน' พสกนิกรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

ทั้งนี้ ยืนยันว่าโรงพยาบาลสนามทุกแห่งดำเนินการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข มีความปลอดภัย เนื่องจากเชื้อโควิด 19 ติดต่อผ่านน้ำมูกน้ำลาย สามารถแพร่กระจายได้ในระยะ 2 - 5 เมตร การเว้นระยะห่างจึงมีความสำคัญ และจัดตั้งในบริเวณที่มีพื้นที่กว้างขวาง โปร่ง ห่างจากชุมชน และมีการจัดระบบต่างๆ ที่ได้มาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรงพยาบาล ทำให้ไม่แพร่เชื้อไป เป็นการทำงานเชิงรุก

โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดูแลเรื่องโครงสร้างทางวิศวกรรม กรมอนามัยดูแลระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรคดูแลระบบการควบคุมโรค กรมการแพทย์ดูแลรักษา โดยร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์ (UHOSNET) ซึ่งขณะนี้ โรงพยาบาลรามาธิบดี และวชิรพยาบาลได้ส่งทีมมาช่วยที่โรงพยาบาลแล้ว โรงพยาบาลที่ต้องการความช่วยเหลือ รับการสนับสนุนเครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์ ให้ประสานกรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิต ส่งทีมเอ็มแคท ดูแลด้านจิตใจ รวมทั้งโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้มี
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

"การตั้งโรงพยาบาลสนามทุกแห่งมีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นการแยกกักตัวผู้ติดเชื้อ ป้องกันการแพร่เชื้อ สำหรับสถานที่จัดตั้งนั้นทางจังหวัดจะเป็นผู้ดำเนินการ อาจขอใช้พื้นที่ของหน่วยงานรัฐอื่นหรือภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ส่วนการกักตัวผู้ติดเชื้อในโรงงาน (Factory Quarantine) ก็จะเข้าไปช่วยดูแลระบบต่างๆ ให้มีความปลอดภัย ทั้งการป้องกันการติดเชื้อ การส่งอาหารและน้ำ" นพ.เกียรติภูมิกล่าว