ก่อนหน้านี้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกหนังสือแจ้งไปยังทุกโรงพยาบาล เตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุม

อ่านข่าว : เอกสารด่วนที่สุด สธ.แจ้งทุก รพ.เตรียมพร้อมรับผู้บาดเจ็บจากการชุมนุม

ล่าสุด แพทยสภา ก็ได้ออกประกาศเรื่องขอความร่วมมือเนื่องด้วยสถานการณ์ชุมนุม โดยเผยว่าทางแพทยสภามีความห่วงใยสวัสดิภาพประชาชนทุกฝ่ายและไม่ปรารถนาให้เกิดความรุนแรงในทุกรูปแบบ

 

ทั้งนี้ แพทยสภา ได้ขอความร่วมมือมายังทุกฝ่ายดังนี้

 

1. ขอให้มีความร่วมมือแบบบูรณาการในหน่วยที่เกี่ยวข้องในการวางมาตรฐานการจัดการ กรณีการขนส่งผู้ป่วยผ่านพื้นที่ใด ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยมีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เป็นเจ้าภาพเพื่อให้รถพยาบาลทุกคัน ติดต่อประสานกันได้และมีการส่งผู้ป่วย ไปถึงมือแพทย์หรือโรงพยาบาลและได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุด

 

2. กรณีมีเหตุการณ์ใดที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ ขอให้ทุกฝ่ายโปรดให้ความสำคัญในการดูแลและคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ตามหลักสากล เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

 

แพทยสภา ขอเป็นกำลังใจให้กับ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่เสียสละและอาสามาช่วยดูแลประชาชนในสถานการณ์นี้ และแพทยสภาหวังว่าเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ดีด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย