รองศาสตราจารย์ ร้อยเอก แพทย์หญิงปาริชาติ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ช่วงนี้ที่โรงพยาบาลศิริราชกำลังขาดแคลนโลหิตเป็นอย่างมาก โดยมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) จึงทำให้สามารถออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ได้น้อยลง จนทำให้โลหิตที่มีอยู่ในคลังเลือดไม่เพียงพอกับความต้องการในแต่ละวัน

"เรียนผู้มีจิตศรัทธาท่านใดที่มีสุขภาพแข็งแรงและต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์​รับบริจาค​เลือด​ศิริราช​ ตึกนวมินทรบพิตร 84 พรรษา​ ชั้น 3 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2414-0100, 0-2414-0102"รศ.ร.อ.พญ.ปาริชาติ กล่าว

รศ.ร.อ.พญ.ปาริชาติ  แนะนำว่า ก่อนการบริจาคเลือดขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม โดยพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง น้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป เพื่อที่จะนำเลือดมาปั่นแยกเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้อย่างอื่นร่วมด้วย และต้องไม่มีโรคประจำตัว

"ทั้งนี้ สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ แต่ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งขอความร่วมมือหากท่านมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการบริจาคเลือดโปรดงดบริจาคเลือดในช่วงนี้" รศ.ร.อ.พญ.ปาริชาติ กล่าวในที่สุด