วันที่ 22 พ.ค.2563 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในวันที่ 22 พ.ค.63 คาดว่า ธ.ก.ส. จะสามารถโอนจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่มีการปรับปรุงทะเบียนในระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. ซึ่งมีประมาณ 1.57 ล้านราย ซึ่งอยู่ในบัญชีเกษตรกรกลุ่ม2 คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 31 พ.ค. ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กำลังตรวจสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการอื่นของรัฐ ดังนั้นขอให้เกษตรกรรอนิดหนึ่ง  โดยเกษตรกรในกลุ่ม 2 สามารถดูวิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท รอบ2 ได้ดังนี้

วิธีเช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท รอบ2

1.เข้าไปที่ www.moac.go.th จากนั้นคลิกที่ ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยี่ยวยาเกษตรกร
วิธีเช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท รอบ2 2.เมื่อเข้ามาที่หน้า ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรจากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ กรอกชื่อ นามสกุล เมื่อกรอกครบแล้วกด ตรวจสอบสิทธิ

วิธีเช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท รอบ2 3.เมื่อกด ตรวจสอบสิทธิ ระบบจะส่งรูปภาพของผลการตรวจสอบสถานะตามภาพด้านบนนี้ ท่านรอรับเงินได้เลย

 

 

วิธีเช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท รอบ2

แต่หากท่านไหนไม่ได้รับสิทธิ์ ให้ไปดูขั้นตอนการรับสิทธิ์ ได้ที่ลิงค์นี้   หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รับเงินเยียวยาเกษตรกร

 

สำหรับท่านที่จะ แจ้งบัญชีธนาคารอื่น กรณีที่ท่านไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. สามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่  วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกรจาก ธ.ก.ส. เพื่อรับเงิน 15,000 บาท
ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรทำประมง เกษตรกรด้านปศุสัตว์ เกษตรกรยางพารา
ท่าน สามารถตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ที่ www.moac.go.th