ข่าว

หมอธีระวัฒน์ อ่านจบสลบ ฐานความผิดและบทลงโทษแพร่ระบาดโรคโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดฐานความผิดและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เรียงมาตรา หมอธีระวัฒน์ โพสต์ อ่านจบ สลบ

 

               3 เมษายน 2563  ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha เผย ฐานความผิดและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 (เรียงมาตรา) ระบุ อ่านจบ สลบ

อ่านข่าว - หมอธีระวัฒน์ เผย โควิด-19 ระบาดรอบ 2 ที่จีน - คาดรุนแรงกว่าเดิม

 

 

 

หมอธีระวัฒน์ อ่านจบสลบ ฐานความผิดและบทลงโทษแพร่ระบาดโรคโควิด-19

 

 

 

หมอธีระวัฒน์ อ่านจบสลบ ฐานความผิดและบทลงโทษแพร่ระบาดโรคโควิด-19

 

 

 

หมอธีระวัฒน์ อ่านจบสลบ ฐานความผิดและบทลงโทษแพร่ระบาดโรคโควิด-19

 

 

 

หมอธีระวัฒน์ อ่านจบสลบ ฐานความผิดและบทลงโทษแพร่ระบาดโรคโควิด-19

 

 

 

หมอธีระวัฒน์ อ่านจบสลบ ฐานความผิดและบทลงโทษแพร่ระบาดโรคโควิด-19

 

 

 

หมอธีระวัฒน์ อ่านจบสลบ ฐานความผิดและบทลงโทษแพร่ระบาดโรคโควิด-19

 

 

 

หมอธีระวัฒน์ อ่านจบสลบ ฐานความผิดและบทลงโทษแพร่ระบาดโรคโควิด-19

 

 

 

หมอธีระวัฒน์ อ่านจบสลบ ฐานความผิดและบทลงโทษแพร่ระบาดโรคโควิด-19

 

 

 

หมอธีระวัฒน์ อ่านจบสลบ ฐานความผิดและบทลงโทษแพร่ระบาดโรคโควิด-19

 

 

 

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ