(25 มีนาคม 2563) ประชาชนแห่ลงทะเบียนแจ้งสิทธิเพื่อขอรับเงินค่าประกันไฟฟ้าคืน ตามมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชน จากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จนส่งผลทำให้เว็บล่ม ณ ตอนนี้ 

ปชช.แห่ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันใช้ไฟฟ้าวันแรกจนเว็บล่ม

 

 

 

ทีมข่าวคมชัดลึกออนไลน์พยายามที่จะเข้าตรวจสอบที่เว็บไซต์ที่ให้ประชาชนลงทะเบียน คือ  www.mea.or.th รวมไปถึงแอปพลิเคชั่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรากฏว่าไม่สามารถเข้าได้เนื่องจากมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก 

 

 

 

 

ปชช.แห่ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันใช้ไฟฟ้าวันแรกจนเว็บล่ม

 

 

 

 

 

 

ปชช.แห่ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันใช้ไฟฟ้าวันแรกจนเว็บล่ม