24 มีนาคม 2563 จากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ได้เพิ่มจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยยอดล่าสุดวันนี้ 24 มีนาคม กระทรวงสาธารณสุขได้แถลง พบว่า มีจำนวนผู้ติดเชื้อ 106 ราย รวมยอดสะสมในไทย 827 ราย เสียชีวิตรวม 4 ราย 

 

 

รวมทั้งมีการคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกัน โรงพยาบาล ก็ยังประสบกับปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และงบประมาณในการจัดซื้อ โดยจะเห็นได้จาก หลายโรงพยาบาลได้ขอรับบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ และขอรับบริจาคหน้ากาก N95 เช่น รพ.ราชวิถี/รพ.มหาลัยธรรมศาสตร์/รพ.จุฬาลงกรณ์/รพ.รามาธิบดี/รพ.ศูนย์การแพทย์เทพรัตน์ราชสุดา เป็นต้น 

 

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภาวะวิกฤตของ COVID-19 ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ รพ. ต้องใช้อุปกรทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยมากขึ้น ทางคณะแพทยศาสตร์ มช. จึงอยากขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ "เพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19" เพื่อนำเงินบริจาคไปใช้ในการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อาทิ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และกระบวนการรักษาที่เกี่ยวข้อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 

ทั้งนี้ในการดูแลผู้ป่วยโควิดเพียง 1 ราย ที่มีภาวะปอดอักเสบ ต้องใช้ทรัพยากรบุคคล อจ.แพทย์ แพทย์ พยาบาลเฉพาะทาง พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ พยาบาลวอร์ด ผู้ช่วยพยาบาล จนท.แลป รังสีเทคนิค  เภสัชกร เปล คนทำความสะอาด ระดมสรรพกำลัง ทั้งอุปกรณ์ราคาแพงเช่น กล้องส่องปอดชนิดเคลื่อนย้ายได้  Monitor, ชุด Jupiter,และวัสดุสิ้นเปลือง  PPE, N95, นี่ยังไม่รวมระบบห้องแรงดันลบ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

 

ขณะนี้รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ระดมทรัพยากรต่าง ๆ ปรับปรุงตึกโรคปอดเดิม (ตึกนิมมานชุติมา)​ ให้เป็น ICU พร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่องมือที่จำเป็นให้มากที่สุด รองรับผู้ป่วยโควิดที่อาการรุนแรง สุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และคำนึงถึงความปลอดภัยในการติดเชื้อของบุคลากรที่ดูแล ผู้ป่วยและญาติ ทางผู้บริหารจึงต้องจัดเตรียมสถานที่ดูแลพิเศษแยกจากตัวตึกใหญ่ได้"

 

ทั้งนี้เนื่องจากรพ. มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ มช.ได้ถูกวางไว้ให้เป็น รพ.ที่รับเคสรุนแรงเป็นหลักจากทางจังหวัดและดูจากแนวโน้มแล้ว ยอดผู้ป่วยกำลังเริ่มทะยานสูงขึ้นตามประเทศในแถบยุโรปและคงยืดเยื้อไปอีกนาน

 

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ชื่อบัญชี "มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 566-404844-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 053-938400 "น้ำใจจากทุกท่าน จะเป็นพลังช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ให้ผ่านภาวะวิกฤตนี้ไปได้"