"เลขาฯ ศาลยุติธรรม" เผยประโยชน์ MOU เชื่อมข้อมูลผู้ต้องหา/จำเลย ใช้คอนเฟอเรนซ์-ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดูประกัน/อ่านคำพิพากษา เพิ่มความปลอดภัยในเรือนจำ

 

               วันที่ 24 มีนาคม 2563 - ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก เมื่อเวลา 08.30 น. นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม และ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ นำระบบดิจิทัล มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลย การบริหารโทษของผู้ต้องขัง และการรักษาความปลอดภัยในเรือนจำ 

 

               โดยนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า สำนักงานศาลยุติธรรมเล็งเห็นความสำคัญของการบูรณาการและการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงได้ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังและร่วมกันพัฒนาระบบการออกหมายอาญา , การส่งและรายงานผลตามหมายอาญา , การรับส่งข้อมูลคำพิพากษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

               ระบบการนำข้อมูลของผู้ต้องขังมาใช้ประกอบการพิจารณาคำขอปล่อยชั่วคราวโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ , การดำเนินงานเกี่ยวกับการผัดฟ้อง ฝากขัง โดยการสอบถามผู้ต้องหาหรือทำการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายขังผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ (Video Conference) , การอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลสูงและศาลชั้นต้นในลักษณะการประชุมทางจอภาพระหว่างศาลกับเรือนจำ , การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอนการดำเนินคดีและสิทธิแก่ผู้ต้องขัง

 

               เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการตามความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาและจำเลย นอกจากนี้ยังช่วยลดการเบิกตัวจำเลยมาศาล ลดการใช้เครื่องพันธนาการ ลดความเสี่ยงในการหลบหนีเมื่อมีการควบคุมจำเลยมาศาล และทำให้ในคดีอาญาบางคดีที่มีจำเลยหลายคนและต้องขังอยู่คนละเรือนจำ ได้รับสิทธิจากผลของการอ่านคำพิพากษาและคำสั่งของศาลชั้นต้นพร้อมกัน รวมทั้งช่วยให้จำเลยและคู่ความสามารถเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอีกด้วย

 

               ด้านนายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการตามความร่วมมือ MOU ดังกล่าวนอกจากจะเป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาและจำเลย ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ ยังสามารถลดภาวะความเสี่ยง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ด้วย โดยการลดการเบิกตัวผู้ต้องหาและจำเลยมาศาล