12 มี.ค.2563-พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่า ปัญหาการกักตุนหน้ากากอนามัย การขายในราคาสูงเกินกว่ากำหนด การแอบอ้างขายในราคาต่ำแต่ไม่มีสินค้าส่งให้จริง

 

 

 

ปปง.ขู่ยึดทรัพย์แก๊งหลอกขายหน้ากากอนามัย

 

 

              และการนำหน้ากากมือสองกลับมาจำหน่ายใหม่ เป็นปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19 ที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนทำให้เกิดความต้องการหน้ากากอนามัยจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามความต้องการ จึงมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม ฉวยโอกาสนี้ก่อเหตุซ้ำเติมให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้น 

 

 

              ปปง.ขอแจ้งเตือนว่า การกระทำดังกล่าวที่เข้าข่ายเป็นความผิด “ฐานฉ้อโกงประชาชน” จะถูกดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน โดย ปปง. จะตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์และยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และจะดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินอย่างเด็ดขาด ซึ่งความผิดฐานฟอกเงินนั้น มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี  หรือปรับ ตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ หรือเป็นนอมินี ที่รับโอนทรัพย์สินจากผู้กระทำความผิดทุกคนยังอาจต้องถูกลงโทษในความผิดฐานฟอกเงินด้วย