8  มีนาคม 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ตามที่อดีตอธิบดีกรมศิลปากรได้ลงนามออกประกาศแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา ซึ่งอยู่บริเวณต.ลิดล - ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา  ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด

 

โดยลดพื้นที่จากกว่า 887 ไร่ ให้คงเหลือประมาณ 697 ไร่ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับโรงโม่หินเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไปกว่า 190 ไร่ โดยอ้างปัญหาความมั่นคง-ลดความไม่สงบในพื้นที่ยะลาและใกล้เคียง ซึ่งลงนามในวันสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ คือวันที่ 30 กันยายน 2562 นั้น


การใช้อำนาจดังกล่าวอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามพรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 ซึ่งสมาคมฯได้ยื่นคำร้องให้ ป.ป.ช.ดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดและลงโทษไปแล้วนั้น

 

 

กระทบ"ภาพสีน้ำมัน"อายุสามพันปีเบรกกรมศิลป์เอื้อนายทุน

 

 

แต่เนื่องจากประกาศกรมศิลปากรฉบับดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้อยู่ ยังไม่มีการทบทวนแก้ไขปรับปรุงหรือออกประกาศยกเลิก ซึ่งจะเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการโรงโม่หินอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีอยู่ 5-6 โรงรอบพื้นที่ภาพเขียนสีเขายะลา สามารถยื่นคำขอประทานบัตรเพื่อระเบิดหินนำหินมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไปได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพเขียนสีโบราณบนผนังหินที่มีอายุกว่า 3,000 ปีจำนวน 4 ภาพ ที่มีที่ตั้งอยู่ใกล้โรงโม่หินประมาณ 1-2 กม.เท่านั้น  

 

 

ทั้งนี้คือ 1)ภาพเขียนสีแดงบริเวณเพิงผาตอแล หรือ ตอลัง ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขายะลา 2)ภาพเขียนสีดำบริเวณโพรงถ้ำด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเขายะลา 3)ภาพเขียนสีแดงบริเวณเพิงผาด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขายะลา และ 4)ภาพเขียนสีบริเวณด้านทิศใต้ของเขายะลา 

 

 

กระทบ"ภาพสีน้ำมัน"อายุสามพันปีเบรกกรมศิลป์เอื้อนายทุน

 

 

การหาแหล่งหินเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดยะลายังมีอีกมากมายหลายพื้นที่มีปริมาณสำรองมากกว่า 634.45 ล้านเมตริกตัน แต่ภาพเขียนสีที่สะท้อนอารยะธรรมของชนชาติมาแต่โบราณ เป็นสมบัติที่ล้ำค่าจะหาสิ่งใดมาทดแทนกันมิได้ การรักษาภาพเขียนสีดังกล่าวให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองต่อไปมีหนทางเดียวเท่านั้น คือ ยกเลิกประกาศแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาฉบับดังกล่าวเท่านั้น

 

ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จึงจะนำความไปร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ 2560 ม.230 ในการเสนอแนะต่อกรมศิลปากรเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าวเสียโดยเร็ว ซึ่งสมาคมฯจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ห้อง 903 ชั้น 9 ศูนย์ราชการฯ อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.