ปักกิ่ง เมื่อวันที่ 16 ก.พ. (ซินหัว) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) เปิดเผยว่า จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ได้รับการยืนยันผลเพิ่มขึ้น 2,009 ราย และจำนวนผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 142 ราย ในวันเสาร์ที่ผ่านมา (15 ก.พ.)

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

          ผู้ติดเชื้อทั้งหมดกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคระดับมณฑล 31 แห่ง โดยผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตจำนวน 142 รายนั้น อยู่ในมณฑลหูเป่ย 139 ราย  มณฑลซื่อชวน 2 ราย และมณฑลหูหนาน 1 ราย


          คณะกรรมการฯ ระบุว่า มีรายงานผู้ป่วยต้องสงสัยเพิ่มขึ้น 1,918 ราย ผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักเพิ่มขึ้น 219 ราย และผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาจนหายดีและออกจากโรงพยาบาลได้แล้วเพิ่มขึ้น 1,323 ราย ในวันเสาร์ (15 ก.พ.)


          ทั้งนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสฯ ที่ได้รับการยืนยันผลบนจีนแผ่นดินใหญ่รวมอยู่ที่ 68,500 ราย เมื่อนับถึงสถิติล่าสุด ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 1,665 ราย
 

          จำนวนผู้ที่ยังติดเชื้อในปัจจุบันอยู่ที่ 57,416 ราย โดยเป็นผู้ที่มีอาการรุนแรง 11,272 ราย ขณะที่ผู้ป่วยต้องสงสัยในปัจจุบันอยู่ที่ 8,228 ราย และยอดสะสมของผู้ติดเชื้อที่รักษาจนหายและออกจากโรงพยาบาลแล้วรวมอยู่ที่ 9,419 ราย
 

          ขณะที่จำนวนบุคคลที่มีประวัติติดต่อใกล้ชิดผู้ติดเชื้อและถูกเฝ้าติดตามความเสี่ยงสะสมอยู่ที่ 529,418 ราย และมีผู้มีประวัติติดต่อ 158,764 ราย ที่ยังอยู่ระหว่างสังเกตอาการ


          ด้านจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสฯ ที่ได้รับการยืนยันผลในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเกาะไต้หวันของจีนรวมอยู่ที่ 56, 10 และ 18 รายตามลำดับ เมื่อนับถึงสิ้นวันเสาร์ (15 ก.พ.)