สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - 在東京タイ王国大使館 เผย ญี่ปุ่นเปิดบริการสายด่วนสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อสอบถามเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคไวรัสโคโรน่า 19 หรือ โควิด-19 (COVID-19)

 

 

 

              สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 050-3816-2787

              สำหรับผู้ที่โทรจากต่างประเทศ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ +81-50-3816-2787

              นอกจากนี้ จาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) รัฐบาลญี่ปุ่นออกมาตรการนักท่องเที่ยวที่มีประวัติเคยเดินทางเข้าออกมณฑลหูเป่ยและมณฑลเจ้อเจียงของจีนภายใน 14 วันก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00.00 น.

 

 

 

ญี่ปุ่นเปิดสายด่วน นทท. เข้มสกัด โควิด-19 ห้ามเข้าประเทศ

 

 


              สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://www.japan.travel/en/news/coronavirus/

 

 

 

              ขณะที่มีประกาศสำคัญจากด่านกักกันสัตว์เกี่ยวกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้ามาญี่ปุ่นโดยไม่ได้ผ่านพิธีการตรวจสอบการนำเข้า ผู้ฝ่าฝืนจะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 ล้านเยน

 

 

 

ญี่ปุ่นเปิดสายด่วน นทท. เข้มสกัด โควิด-19 ห้ามเข้าประเทศ