12 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ สวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน 

 

 

พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร  

 

เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยเคลื่อนขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคออกจากท่าวาสุกรีไปตามชลวิถีท้องน้ำเจ้าพระยา ผ่านสวนสันติชัยปราการ จนถึงพระบรมมหาราชวัง ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบันทึกภาพริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคด้วยพระองค์เองด้วย (เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62)

 

ภาพ อนันต์ จันทรสูตร์ (Anant Chantarasoot)
#Nationphoto #บรมราชาภิเษก #พระเจ้าอยู่หัว #พยุหยาตราทางชลมารค

 

 

ในหลวงเสด็จฯเลียบพระนครทางชลมารค (ภาพชุด)

 

 

 

ในหลวงเสด็จฯเลียบพระนครทางชลมารค (ภาพชุด)

 

ในหลวงเสด็จฯเลียบพระนครทางชลมารค (ภาพชุด)

 

 

 

ในหลวงเสด็จฯเลียบพระนครทางชลมารค (ภาพชุด)

 

 

 

ในหลวงเสด็จฯเลียบพระนครทางชลมารค (ภาพชุด)

 

 

 

ในหลวงเสด็จฯเลียบพระนครทางชลมารค (ภาพชุด)

 

 

 

ในหลวงเสด็จฯเลียบพระนครทางชลมารค (ภาพชุด)

 

 

 

ในหลวงเสด็จฯเลียบพระนครทางชลมารค (ภาพชุด)

 

 

 

ในหลวงเสด็จฯเลียบพระนครทางชลมารค (ภาพชุด)

 

 

 

ในหลวงเสด็จฯเลียบพระนครทางชลมารค (ภาพชุด)