กสร.เปิดอบรมหลักสูตรยอดฮิตสำหรับนายจ้างและลูกจ้าง ประเดิมงบปี 2563 "กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง-ลูกจ้างต้องรู้" หวังปฏิบัติต่อกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความสุขร่วมกัน

 

               ประเดิมหลักสูตรแรกของปีงบประมาณ 2563 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดอบรม "กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง-ลูกจ้างต้องรู้" อบรมฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน เริ่มรับสมัครออนไลน์ 11 พฤศจิกายน 2562 นี้ หวังให้นายจ้างลูกจ้างปฏิบัติต่อกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างความสุขร่วมกัน

 

               นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การพัฒนาทรัพยากรแรงงาน โดยการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ถือเป็นภารกิจที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี คือการให้บริการวิชาการ   จัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน 

 

               สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ กสร. ประเดิมเปิดหลักสูตรแรกของปีคือ หลักสูตร "กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง-ลูกจ้างต้องรู้" ซึ่งจะจัดอบรมในระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวถือเป็นหลักสูตรยอดนิยมซึ่งในปีที่ผ่านๆ มา มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก


               เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวทำให้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายแรงงานของนายจ้างและลูกจ้างที่พึงปฏิบัติต่อกันและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

 

               หลักสูตร "กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง-ลูกจ้างต้องรู้" ใช้เวลาในการอบรม 18 ชั่วโมง หรือ 3 วันทำการ และจะเปิดรับสมัครจำนวน 70 คน ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเต็มอัตรา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://tls.labour.go.th เมนูหลัก: ฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน

 

               นายอภิญญา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กสร. ได้เตรียมเปิดหลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างอีกมากมาย โดยสามารถติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวของหลักสูตรอื่นๆ ที่จะเปิดรับสมัครในปีงบประมาณ 2563

 

               หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โทรศัพท์ 0-2245-1371-2 หรือเว็บไซต์ http://tls.labour.go.th เมนูหลัก: ฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง