วันที่ 29 ต.ค. 2562 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจ่ายชดเชยให้ทางการจีนกรณีที่แพนด้าช่วงช่วงตาย เป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาทนั้น โดยระบุว่า

 

 

 

                  อยู่ในวงเงินประกันที่ได้ทำไว้กับบริษัทประกันภัยอยู่แล้ว ส่วนเรื่องผลการตายเป็นเรื่องที่ทางการจีนจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ได้ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการซึ่งสิทธิ์การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทางการจีนจะเป็นผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด

 

 

ช่วงช่วง ตาย ไทยจ่ายชดเชยให้จีน 15 ล้าน

 

 

                  ในส่วนของสวนสัตว์เชียงใหม่ ยังยืนยันตามการแถลงการณ์ที่ออกไปเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ว่า แพนด้าเพศผู้ ชื่อ ช่วงช่วง เสียชีวิตในวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมายังประเทศไทยอย่างเร่งด่วน เพื่อสืบหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยทันที ผ่านการชันสูตรและวินิจฉัยโรคของคณะผู้เชี่ยวชาญไทย-จีน

 

 

ช่วงช่วง ตาย ไทยจ่ายชดเชยให้จีน 15 ล้าน

 

 

 

                  พบว่า ภาวะทางโภชนาการของแพนด้าช่วงช่วงอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่พบบาดแผลภายนอก ไม่พบสิ่งแปลกปลอมในหลอดลม สาเหตุการเสียชีวิตเนื่องมาจากภาวะหัวใจล้มเหลว ส่งผลให้อวัยวะภายในทั่วร่างกายขาดออกซิเจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต ลําดับต่อไปทั้งฝ่ายไทย-จีน จะดําเนินการจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องภายหลัง ตาม “ความตกลงระหว่างองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคม อนุรักษ์สัตว์ป่าจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

ช่วงช่วง ตาย ไทยจ่ายชดเชยให้จีน 15 ล้าน

 

 

                  ทั้งนี้ฝ่ายไทยจะดําเนินการชดเชยสําหรับการเสียชีวิตของแพนด้าช่วงช่วงโดยเร็วที่สุด ในขณะเดียวกันจะดําเนินการเรื่องการดูแลแพนด้าหลินฮุ่ยให้ดีที่สุดต่อไป

 

 

ช่วงช่วง ตาย ไทยจ่ายชดเชยให้จีน 15 ล้าน

 

 

                  สําหรับการให้ข้อมูลข่าวสารทางฝ่ายจีนจะทําการแจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่เป็นทางการ ส่วนฝ่ายไทยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์ฯและสวนสัตว์เชียงใหม่ ในวันเดียวกัน ของทั้งสองฝ่าย

 

 

------------------------------------------------

(ข่าวภาพ นิศานาถ กังวาลวงศ์ จ.เชียงใหม่)

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง