เป๊ปซี่ เสริมสุข กษิติประดิษฐ์ Sermsuk Kasitipradit แชร์เรื่อง เจ้าจอมมารดา ซึ่งอยู่คู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์มายาวนานแต่ครั้งอดีตกาลมาแบ่งปัน เห็นเป็นกระแสในโซเชียลเช่นกัน “การแต่งตั้งเจ้าจอมมารดา ถือเป็นพระเกียรติยศต่อพระราชโอรส พระราชธิดา ของพระมหากษัตริย์ การสืบสันตติวงศ์เป็นองค์รัชทายาท ตามกฎมณเฑียรบาลต้องมิใช่พระราชโอรสที่เกิดจากเจ้าจอมมารดา” ระบุ

 

 

 

              เพื่อความรู้ความเข้าใจไม่สับสน กับข่าวที่สะพัดออนไลน์ บางกระแสข่าวก็มโนแต่งเติมเสริมไปไกลจากข้อเท็จจริงจนสับสน บางเรื่องที่ว่อนโซเชียลถูกคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ รวมถึงข่าวมหามงคลที่ยังรอการแถลงอย่างเป็นทางการ

              แชร์เรื่องเจ้าจอมมารดา ซึ่งอยู่คู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์มายาวนานแต่ครั้งอดีตกาลมาแบ่งปัน เห็นเป็นกระแสในโซเชียลเช่นกัน “การแต่งตั้งเจ้าจอมมารดา ถือเป็นพระเกียรติยศต่อพระราชโอรส พระราชธิดา ของพระมหากษัตริย์ การสืบสันตติวงศ์เป็นองค์รัชทายาท ตามกฎมณเฑียรบาลต้องมิใช่พระราชโอรสที่เกิดจากเจ้าจอมมารดา”

 

 

 

เป๊ปซี่ แชร์เรื่อง เจ้าจอมมารดา

 

 

 

เป๊ปซี่ แชร์เรื่อง เจ้าจอมมารดา

 

 

 

              ทั้งนี้ เป๊ปซี่ เสริมสุข กษิติประดิษฐ์ Sermsuk Kasitipradit แชร์ ประสูตินอกเศวตฉัตร กับ ประสูติในเศวตฉัตร “แตกต่างกันอย่างไร” จาก อึ้งเอี๊ยะซือ เทื้อเอี้ยวเกีย V3 ความว่า

 

 

 

              ประสูตินอกเศวตฉัตร คือ พระโอรสพระธิดาที่ประสูติก่อนที่องค์พระชนก (พ่อ) จะขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไป โดยพระอิสริยยศของพระโอรสพระธิดาเหล่านี้เมื่อแรกประสูติจะมียศเป็น สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้า , พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า , หม่อมเจ้า เป็นต้น เช่น หม่อมเจ้าหญิงศรีวิไลยลักษณ์ ประสูติตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ยังเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ต่อมาขึ้นเสวยราชเป็น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำให้พระราชธิดาได้เลื่อนพระอิสริยศขึ้นเป็น พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงศรีวิไลยลักษณ์ สุนทรศักดิ์กัลยาวดี

              ประสูติในเศวตฉัตร คือ พระราชโอรสพระราชธิดาที่ประสูติในขณะที่องค์พระชนก (พ่อ) เสวยราชสมบัติขึ้นครองราชย์เป็นเป็นพระมหากษัตริย์เรียบร้อยแล้ว โดยพระอิสริยยศของพระโอรสพระธิดาเหล่านี้เมื่อแรกประสูติจะมียศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า , พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้า เป็นต้น เช่น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี

              ความแตกต่างกันในพระอิสริยยศของพระราชโอรสพระราชธิดาทั้งประสูติในเศวตฉัตรหรือนอกเศวตฉัตรนั้น ขึ้นอยู่กับพระยศความเป็นเจ้าของผู้เป็นชนนี (แม่)

              การแต่งตั้งพระมารดาของพระราชโอรส พระราชธิดา ของพระเจ้าแผ่นดิน เป็นเจ้าจอมมารดา , เจ้าคุณจอมมารดา

 

 

 

เจ้าจอมมารดา คือ

              - พระมารดาของพระราชโอรส พระราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดิน

              - พระสนมในพระเจ้าแผ่นดินที่มีพระราชโอรส พระราชธิดาในพระเจ้าแผ่นดิน

เจ้าคุณจอมมารดา คือ

              - พระมารดาของพระราชโอรส พระราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดิน

              - พระสนมเอกในพระเจ้าแผ่นดินที่มีพระราชโอรส พระราชธิดาในพระเจ้าแผ่นดิน

เจ้าจอมมารดา คือ

              ตำแหน่งภรรยาของกรมพระราชวังบวรฯ วังหน้าในรัชกาลที่ 1 - 4 ซึ่งมีพระราชโอรส พระราชธิดา

เจ้าจอมมารดา คือ

              คำเรียกขรัวยาย มารดาของสมเด็จเจ้าฟ้าแต่มิได้เป็นเจ้าจอมในพระเจ้าแผ่นดิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง