วันที่ 21 ต.ค.2562  ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง และนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต คณะโฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผลการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20/2562 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ว่า

 

               ที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้หารือเกี่ยวกับมาตรการดำเนินการกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่จอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ซึ่งในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีวินจักรยานยนต์รับจ้าง จำนวน 5,513 วิน ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง 88,578 ราย

 

               คณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อบริหารจัดการวินจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ ทหาร และสำนักงานเขต


               โดยที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในการสอดส่องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในพื้นที่ แต่เนื่องจากมีผู้ขับขี่บางรายที่ฝ่าฝืนขับขี่รถบนทางเท้าสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา และทำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหาย

 

               ที่ประชุมคณะผู้บริหารจึงมีมติเห็นควรให้กำหนดมาตรการเพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า โดยอาจมีโทษหนักถึงขั้นยกเลิกเสื้อวิน ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักเทศกิจ ประสานคณะกรรมการฯ ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการวินจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อหารือแนวทางที่เหมาะสม โดยให้นำเสนอความคืบหน้าในการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครครั้งต่อไป

 

               โดยภายหลังจากกรุงเทพมหานคร ประกาศนโยบายเข้มงวดในการจับปรับผู้ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.-17 ต.ค.62 สามารถจับกุมผู้ฝ่าฝืนได้ 24,511 ราย ว่ากล่าวตักเตือน จำนวน 4,225 ราย ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 18,221 ราย ที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินคดี

 

               ร.ต.อ.พงศกร กล่าวเพิ่มเติมว่า กทม.เตรียมเสนอมาตรการลงโทษวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ฝ่าฝืนขับขี่รถบนทางเท้า ด้วยการ ยึดเสื้อวินเป็นเวลา 3 ปี ระหว่างนี้ก็จะไม่สามารถขับวินจักรยานยนต์รับจ้างได้ ซึ่งกทม.จะนำเสนอมาตรการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ซึ่งมีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธาน และ กทม.เป็นอนุกรรมการในครั้งต่อไป

 

               ทั้งนี้ ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯ มีวินจักรยานยนต์รับจ้าง ตั้งอยู่บนทางเท้าประมาณ 475 วิน กทม.พยามยามหาวิธีที่จัดระเบียบ และหาแนวทางนำวินจักรยานยนต์รับจ้างลงจากทางเท้า เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรบนทางเท้าเดินได้อย่างสะดวก เช่น พิจารณาปรับปรุงจุดจอดแท็กซี่อัจฉริยะที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเป็นจุดจอดวินจักรยานยนต์รับจ้าง

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง