กรมทางหลวง ก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ทางเข้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง แล้วเสร็จ ลดปัญหาการจราจรหนาแน่นภายในตัวเมืองเชียงราย เสริมโครงข่ายทางหลวงให้เป็น  4  ช่องจราจรให้ต่อเนื่องกัน รองรับประชาคมอาเซียน เส้นทางไทย - จีนตอนใต้ 

 

พร้อมใช้ ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ทางเข้าสนามบินแม่ฟ้าหลวง

 

               สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง ดำเนินการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 รวมทางหลวงหมายเลข 1418 (ทางเข้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง) แล้วเสร็จ ในพื้นที่ ตำบลบ้านดู่  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่าง กม.9 – กม.18 ระยะทางยาวประมาณ 12 กิโลเมตร 

 

               เส้นทางนี้เป็นการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่เพื่อลดปัญหาการจราจรหนาแน่นภายในตัวเมืองเชียงรายและเป็นการเสริมโครงข่ายทางหลวงให้เป็น  4  ช่องจราจรให้ต่อเนื่องกัน

 

พร้อมใช้ ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ทางเข้าสนามบินแม่ฟ้าหลวง

 

               ลักษณะการก่อสร้าง เป็นการก่อสร้างทางแนวใหม่มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวจราจรเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต มีเกาะกลางแบบ Depressed Median 

 

               ส่วนทางหลวงหมายเลข 1418  (ทางเข้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง)  เป็นงานบูรณะทางเดิม 4 ช่องจราจร  (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวจราจรเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต  มีเกาะกลางเป็นแบบ Raised Median  พร้อมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  งบประมาณ 888,697,756 บาท

 

พร้อมใช้ ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ทางเข้าสนามบินแม่ฟ้าหลวง

 

               ทางหลวงสายนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรภายในจังหวัดเชียงราย  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนตัวของการจราจรบนทางหลวงสายหลัก เป็นการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวง และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

พร้อมใช้ ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ทางเข้าสนามบินแม่ฟ้าหลวง

 

               อีกทั้งรองรับประชาคมอาเซียน เส้นทางไทย - จีนตอนใต้ : R3A  และเตรียมรองรับการก่อสร้างทางหลวงสายเชียงใหม่ - เชียงราย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งจาก  จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของภาคเหนือผ่าน  จ.เชียงราย ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 

 

พร้อมใช้ ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ทางเข้าสนามบินแม่ฟ้าหลวง

 

               กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง