กรมทางหลวง ก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน 2 (ด้านใต้) แล้วเสร็จ ระบายการจราจรคับคั่งในตัวเมืองโคราช เสริมศักยภาพทางคมนาคม การค้า การขนส่ง โดยรวมของภาคอีสาน และรองรับการขยายตัวของผังเมืองรวมในอนาคต

 

 

               สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน 2  (ด้านใต้) แล้วเสร็จ ระยะทางรวม 29.22 กิโลเมตร โดยโครงการแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ตอน ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 ตอน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ แนวเส้นทางเริ่มจากบ้านหนองไทรถึงบ้านหนองบัวศาลา อยู่ในพื้นที่ อ.ปักธงชัย, อ.เมืองนครราชสีมา และ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

 

 

               ลักษณะโครงการ สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน 2 (ด้านใต้) เป็นการก่อสร้างคันทางใหม่ มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจรตลอดสาย งบประมาณ 987,934,080 บาท สำหรับตอน 2 นี้ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

 

 

               ช่วงที่ 1 เริ่มจาก กม.2 + 400.000 - กม.17 + 540.000 ระยะทางยาวประมาณ 15.14 กิโลเมตร เป็นงานก่อสร้างคันทางใหม่ ด้านซ้ายทาง จำนวน 2 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร รวมความกว้าง 11.00 เมตร ขอบสะพานข้างละ  0.50 เมตร ความยาวสะพานรวม 60 เมตร

 

               ช่วงที่ 2 กม.17 + 940.680 - กม.12 + 523.486 ระยะทางประมาณ 14.08 กิโลเมตร เป็นงานก่อสร้างคันทางใหม่ ด้านซ้ายและขวา จำนวน 2 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ  3.50  เมตร  แบ่งทิศทางการจราจรด้านเกาะกลางแบบกดเป็นร่อง

 

               ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ระยะทางตลอดสายทั้งหมด 110 กิโลเมตร เป็นถนนวงแหวนรอบเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีระยะทางยาวที่สุดในต่างจังหวัดและระยะทางยาวเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย รองมาจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก)

 

 

               จะเป็นเส้นทางที่สามารถระบายการจราจรที่คับคั่งในเมือง อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้เส้นทางและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ส่งเสริมศักยภาพทางด้านการคมนาคม การค้า การขนส่ง โดยรวมของภาคอีสาน และสามารถรองรับการขยายตัวของผังเมืองรวมในอนาคต

 

               กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง