royal coronation
วันที่ 21 ตุลาคม 2562
ข่าวทั่วไป

แผนสุขบัญญัติ ประกันฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ยิ่งเริ่มไวยิ่งดี

วันที่ 12 กันยายน 2562 - 10:20 น.
ประกันสุขภาพ,อาวุโส,กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Shares :
เปิดอ่าน 2 ครั้ง

ชวนคนวัยทำงานทำแผนประกันสุขภาพด้วย สุขบัญญัติ ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่เสียเบี้ยประกัน ใครๆ ก็ทำได้ ด้วยเงื่อนไขการประกันต้องทำให้เป็นนิสัย ยิ่งเริ่มไว ยิ่งดี

 

12  กันยายน 2562 นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุและจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete aged society) ในปี 2564  

 

ทั้งนี้ แนวโน้มการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุไทยเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับแนวโน้มผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียวหรืออยู่กับคู่สมรสเท่านั้นก็เพิ่มขึ้น รวมทั้งแนวโน้มอัตราส่วนของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน จากสถานการณ์ดังกล่าว จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเร่งด่วน ด้วยการเตรียมความพร้อมของประชากรกลุ่มวัยทำงาน โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 50 - 59 ปี ที่จะต้องเป็นผู้สูงวัยในอนาคต เพื่อเป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรง มีสุขภาพดี สามารถดูแลตัวเองได้และมีความสุข

 

นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กล่าวชวนประชาชนกลุ่มวัยทำงาน ทำประกันสุขภาพด้วยแผนสุขบัญญัติ ก่อนอาวุโส โอเค ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่เสียเบี้ยประกันใดๆ ใครๆ ก็ทำได้ ด้วยเงื่อนไขการประกันต้องทำให้เป็นนิสัย ยิ่งเริ่มไว ยิ่งดี จำไว้ขึ้นใจ 7 ข้อ ดังนี้ 1) ดูแลความสะอาดที่อยู่อาศัย ร่างกายสะอาด มือสะอาด 2) รับประทานผักและผลไม้สดรสไม่หวานจัดให้มาก ดื่มนํ้าเปล่าวันละ 8 แก้วหรือมากกว่า  4) ลด อาหาร หวาน มัน เค็ม  

 

 

5) เพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน และ หมั่นออกกำลังกาย 6) งดสูบบุหรี่ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 7) มีอารมณ์ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้าง ทำกิจกรรมที่ทำให้จิตใจแจ่มใสเพิ่มคุณค่าให้ตัวเอง เช่น เป็นจิตอาสา ปฏิบัติให้ครบทั้ง 7 ข้อ โดยทำให้เป็นนิสัย ยิ่งเริ่มไว ยิ่งดี  แผนประกันสุขภาพ สุขบัญญัติ ก่อนอาวุโส โอเค จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ พร้อมก้าวสู่วัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตและความสุขในอนาคต

 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่น่าสนใจได้ที่เว็บไซต์คลังความรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (http://healthydee.moph.go.th)  

 

 

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ