วันที่ 19 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่สามที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บริเวณโถงชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ หลังเสด็จพระราชดำเนินประทับรักษาพระวรกาย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา โดยเปิดตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ของทุกวัน 

นายหลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารัฐประชาชนจีน พร้อมภริยา

         สำหรับวันนี้มีหน่วยงาน องค์กร คณะบุคคล บุคคลต่างๆ มาร่วมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว พร้อมนำแจกันดอกไม้มาถวาย อาทิ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะ, นายหลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารัฐประชาชนจีน พร้อมภริยา,  ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายจัดหารายได้พร้อมคณะ, ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถาบันอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา นวมินทราชินี และคณะ, นางพงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ, ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ, ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย, นายจุรินทร์ ลักษณวิสิษฎ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะผู้บริหารพรรค, นายนำพร ยมนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และคณะ, พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และคณะ, พล.ต.สุวิทย์ เกตุศรี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และคณะ,  ม.จ.ชาตรีเฉลิม-ม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล และ หม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ

 

ม.จ.ชาตรีเฉลิม-ม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล และ หม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา

ประชาชนใส่เสื้อเหลืองร่วมลงนามถวายพระพร

         นายลดาวัลย์ รวมเมฆ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย พร้อมคณะ, นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน), นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมคณะ, นางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะ, นางปิยดา นราดุลย์ นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านอาสาสมัครแห่งประเทศไทย, นางสาวนพรัตน์ อำภา ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมบันยันทรี, นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา, นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอนวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส พร้อมคณะ, นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ, ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นางสาวสุกัญญา เพาะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ จ.นครนายก, คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน พร้อมคณะ เป็นต้น