royal coronation
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ข่าวทั่วไป

ติดคุกเลิกบุหรี่่ไม่เกินต้นปี 62 กฎหมายใหม่มาแน่

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 - 15:49 น.
ราชทัณฑ์,ติดคุก,เลิกบุหรี่
Shares :
เปิดอ่าน 4,293 ครั้ง

ราชทัณฑ์สั่งผบ.คุกเตรียมพร้อมรับมือกฎหมายใหม่ ห้ามขาย-ห้ามสูบบุหรี่ในเรือนจำทั่วประเทศ ลดความเสี่ยงเป็นโรคติดต่อร้ายแรง สาเหตุหลักของการเสียชีวิต.


              กรมราชทัณฑ์  22 ตุลาคม 2561 พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงนโยบายเลิกจำหน่ายบุหรี่ภายในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศว่า ที่ผ่านมาอธิบดีกรมควบคุมโรคได้มาหารือร่วมกับกรมราชทัณฑ์ 

 

             ทั้งนี้เพื่อออกกฎหมายควบคุมยาสูบ เรื่องกำหนดสถานที่ห้ามขายยาสูบ พ.ศ. ... ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างยกร่างกฎหมายและรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าวจะมีผลให้ภายในบริเวณเรือนจำและทัณฑสถาน 143 แห่งทั่วประเทศ ต้องปฏิบัติตาม โดยก่อนหน้านี้พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีผลเพียงให้สถานที่ราชการเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ และกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ แต่กฎหมายใหม่ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เรือนจำจะถือเป็นสถานที่ห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท

 

              โดยระหว่างนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เรือนจำเตรียมความพร้อมที่จะรองรับกฎหมาย ซึ่งอาจจะมีผลบังคับใช้ปลายปี 2561 หรือต้นปี 2562 ในส่วนของกรมควบคุมโรคจะจัดเตรียมบุคคลเข้าไปเสริมพยาบาลประจำเรือนจำ เพื่ออบรมและให้คำแนะนำนักโทษในการลด ละ เลิกบุหรี่


            "ผมเห็นด้วยกับการจูงใจให้นักโทษเลิกสูบบุหรี่ เพราะมีหลักฐานชัดเจนว่านักโทษที่สูบบุหรี่ในเรือนจำมักจะเป็นโรคติดต่อ ซึ่งนำไปสูงอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคทางเดินหายใจ โดยอัตราการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวถือเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ เนื่องจากการขายบุหรี่ในเรือนจำทำให้นักโทษเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย และเบื้องต้นสำรวจพบนักโทษในเรือนจำทั่วประเทศติดบุหรี่ 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการรณรงค์และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เรือนจำเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ จึงเป็นนโยบายที่สมควรได้รับการสนับสนุนผลักดัน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาในเรือนจำหญิงทั่วประเทศก็ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่" อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว


 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ