11 ก.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า เนื่องในวันเมตตาปัญญาอ่อน นายกรัฐมนตรีได้สั่งการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ให้ดูแลช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น ควรได้รับสิทธิเท่าเทียมกับผู้อื่นด้วย.