เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2564 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทยให้ความเห็นหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะคะแนนไว้วางใจและไม่ไว้วางใจไม่เป็นเอกภาพ เสียงแตกเละ ทั้งนี้  เมื่อเปรียบเทียบรัฐมนตรีที่ได้คะแนนไว้วางใจสูงสุดกับต่ำสุด 3 ลำดับสุดท้าย ห่างกันถึง 17,12 และ 7 คะแนน ตามลำดับ ซึ่งไม่เป็นเอกภาพชัดเจน ต่างจากที่แกนนำรัฐบาลให้ข่าวว่า คะแนนไว้วางใจจะทัดเทียมกัน  

ที่แปลกประหลาดกว่านั้น ก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ซึ่งปกติจะต้องได้รับคะแนนไว้วางใจอยู่ในลำดับที่ 1 แต่ปรากฎว่าผลคะแนนกลับลงไปอยู่ในลำดับที่ 4 จาก 10 รัฐมนตรี  ส่วนคะแนนไม่ไว้วางใจตกลงไปอยู่ในลำดับที่ 6/10 นับว่าผิดความคาดหมายอย่างยิ่ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
สายเฮีย'ประเสริฐ' แซง ดับคลังแสงสารคาม

 

ทั้งสองประการดังกล่าว ถือเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองครั้งสำคัญไปยังรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ 2"  ว่าคงถึงเวลาเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างแน่นอน เพราะอาจร่วงผลอยกลางสภา ฯ  เมื่อไรก็ได้ถ้าไม่เป็นเอกภาพเช่นนี้

ผมเป็นคนมองโลกในแง่ดี พยายามคิดบวกเสมอว่า คะแนนที่ออกมาเช่นนี้สะท้อนความจริงว่าเป็นเพราะ พล.อ. ประยุทธ์ ฯ ท่านบริหารบ้านเมืองมานานถึง 7  ปีแล้ว วิกฤติหรือปัญหาสำคัญของประเทศในการแข่งขันกับชาวโลก และในภูมิภาคอาเซียนคงต้องเอาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจและการบริหารมาแก้ไขปัญหาบ้านเมือง

ทหารถูกฝึกมาเป็นรั้วของชาติ ถ้าบริหารประเทศระยะสั้น วางกติกาให้เป็นธรรมแล้วเดินไปตามครรลองประชาธิปไตย ประเทศถึงจะได้รับความเชื่อมั่นและเดินหน้าไปได้ 

แต่นี่บริหารประเทศมา 7 ปีแล้ว เห็นชัดเจนว่าคนจนจะล้นประเทศ  ส่วนคนรวยซึ่งเป็นรัฐมนตรีหลายท่านในรัฐบาลนี้ กิจการอาจเริ่มสั่นคลอนถ้า พล.อ.ประยุทธ์ ฯ ยังบริหารประเทศต่อไป

 ดังนั้น  กรณีผลคะแนนไว้วางใจของ พล.อ.ประยุทธ์ ฯ ที่ได้ลำดับที่ 4/10 จึงมีนัยสำคัญที่ส่งสัญญาณทางการเมืองโดยอ้อมอย่างมีมารยาททางการเมืองไปยัง พล.อ. ประยุทธ์ ฯ ว่า "ท่านพอได้แล้ว"

 

หาก พล.อ.ประยุทธ์ ฯนำผลคะแนนจากการอภิปรายไม่วางใจไปไตร่ตรองอย่างรอบคอบ แล้วแสดงสปิริตถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐสภาก็สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ตามกติกาที่วางไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560  ประเทศไม่มีทางตัน มีทางออกตามครรลองประชาธิปไตย

ผมหวังว่า พล.อ.ประยุทธ์ ฯ จะมีสปิริต รู้นัยทางการเมืองจากการลงคะแนนไม่ไว้วางใจซึ่งแม้ผลคะแนนรัฐบาลจะไม่แพ้ แต่ความนัยจากผลคะแนนที่ไม่เป็นเอกภาพ และผลคะแนนของพล.อ.ประยุทธ์ ฯ เอง ที่ได้คะแนนน้อยกว่าลูกทีมไปหลายลำดับ น่าจะทำให้ท่านตัดสินใจทางการเมืองเพื่อบ้านเมือง ด้วยถ้อยคำว่า "ผมพอแล้ว"