เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2564 นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จากกรณีการใช้อำนาจหน้าที่และข้อมูลภายในในฐานะรัฐมนตรี เอื้อประโยชน์เครือข่ายครอบครัว ทำกำไรจากการซื้อขายที่ดินในโครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะที่ตนเองเป็นผู้ผลักดัน ซึ่งในการอภิปรายของตนรัฐมนตรียังตอบคำถามไม่ตรงประเด็น จึงอยากจะสื่อสารผ่านสื่อมวลชนไปยังไปน้องประชาชนเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง

"ประเสริฐพงษ์" แถลงโต้ เอกสารจริงแน่นอน ท้า "นิพนธ์" หากบริสุทธิ์ใจ ต้องยอมเปิดข้อมูลการซื้อขายที่ดินจะนะ (คลิป)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
"นิพนธ์" ตอกกลับ ส.ส.ก้าวไกล กล่าวหา ออกโฉนดเอื้อเอกชนกว้านซื้อนิคมจะนะ

ประเด็นแรก นายประเสริฐพงษ์ กล่าวว่า จากการที่ท่านรัฐมนตรีกล่าวหาว่าตนโกหกใช้เอกสารเท็จ หรือนำเอกสารตัดแปะมาอภิปรายนั้นไม่เป็นความจริง เอกสารที่ตนนำมา มาจาก
ข้อมูลรายระเอียดพื้นที่ซึ่งเป็นการเข้าไปดำเนินการของศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จ.สงขลา-นครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นช่วงเวลาที่นายนิพนธ์ บุญญามณี ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว และเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการดำเนินงานโครงการเขต
พัฒนาพิเศษจะนะ จังหวัดสงขลา หนังสือที่ตนนำมาอ้างอิงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ มีการตั้งงบประมาณ มีการระบุบุคลากรชัดเจน ไม่ใช่
หนังสือสั่งการลอยๆตามที่ท่านรัฐมนตรีอ้าง ซึ่งหนังสือที่ท่านรัฐมนตรีอ้างอิงมาตอบคำถามเป็นหนังสือเก่าตั้งแต่ปี 2561 แต่หนังสือของตนที่นำมาอภิปรายและเตรียมยื่นให้กับ
ประธานสภา เป็นรายระเอียดของปีงบประมาณ 2563  

"ประเสริฐพงษ์" แถลงโต้ เอกสารจริงแน่นอน ท้า "นิพนธ์" หากบริสุทธิ์ใจ ต้องยอมเปิดข้อมูลการซื้อขายที่ดินจะนะ (คลิป)

ประเด็นที่สอง นายประเสริฐพงษ์ กล่าวว่า การที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงอย่างยืดยาวถึงเรื่องในอดีต ถึงแม้ไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ
อะไร ซึ่งสาเหตุที่นำเรื่องนี้มาอภิปรายตนเพียงจะสื่อแค่ว่า นายนิพนธ์ เป็นผู้มีมลทินติดตัวมัวหมองเท่านั้น และอยากให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่า หากข้อมูลของนายนิพนธ์ถูกต้อง 
ทำไมข้อเท็จจริงเหล่านั้นเมื่อไปสู้คดีแล้วจึงแพ้ทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นข้อต่อสู้ของนายนิพนธ์ ที่ทำหนังสือโต้แย้งไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและศาลปกครอง แสดงให้เห็นว่า
ไม่ใช่เพียงแต่ ปปช. เท่านั้นที่ชี้มูลความผิด แต่องค์กรอื่นก็มองว่าผิดด้วย 

ประเด็นที่สาม ประเด็นหลักที่ตนอภิปรายในวันนี้คือ เรื่องที่คนใกล้ชิดของนายนิพนธ์ ได้ประโยชน์จากการซื้อขายที่ดินในพื้นที่อำเภอจะนะ การที่ท่านรัฐมนตรีพูดดักคอเอาไว้ว่า 
เป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชนนั้นซื้อขายไปว่ากันเองนั้น ขอยืนยันว่าไม่ใช่ เพราะเอกชนที่ว่านั้นก็คือ ลูกชาย ลูกสาว ครอบครัว และคนใกล้ชิดท่านรัฐมนตรีทั้งนั้น และเป็นท่าน
รัฐมนตรีเองที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ในการผลักดันโครงการ ตั้งแต่สมัยเป็นนายก อบจ สงขลา ปี 2556 จนถึงเป็นรัฐมนตรี และถึงท่านจะอ้างประกาศ ครม. ในการผลักดัน
โครงการ นิคมอุตสาหกรรมจะนะ ในเดือนพฤษภาคม 2562 ว่าตอนนั้นท่านยังไม่เป็นรัฐมนตรี แต่อย่าลืมว่าประกาศเปลี่ยนสีผังเมืองจากพื้นที่เกษตรเป็นอุตสาหกรรม เพิ่งเกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ซึ่งตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้ว และข้อมูลการซื้อขายที่ดินเห็นได้ชัดว่า เครือข่ายเครือญาตินายนิพนธ์ เร่งซื้อ-ขาย โอน
ที่ดิน ก่อนมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 มกราคม 2563 จะออกมาว่าจะเปลี่ยนพื้นที่นั้นให้เป็นโครงการพิเศษจะนะ และเปลี่ยนสีผังเมือง ซึ่งทำให้สามารถฟันกำไรจากการขายที่ดินต่อ
ให้กลุ่มทุนมากขึ้นหลายเท่า

"เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย แต่ผิดจริยธรรม เพราะเป็นการเอื้อประโยชน์กับครอบครัวและพวกพ้อง เป็นเรื่องขัดกันแห่งผลประโยชน์ เอาข้อมูลภายในมาเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง 
นั่นคือประเด็นหลักในการอภิปรายของผมในวันนี้
"

ส่วนประเด็นสุดท้าย นายประเสริฐพงษ์ ได้ท้านายนิพนธ์ ว่า หากคิดว่าตนเองบริสุทธิ์ใจและเครือญาติทำธุรกิจตรงไปตรงมา ก็ขอให้เปิดข้อมูลสารบบที่ดิน ตั้งแต่ปี 2562-63 และ
ให้บอกมาชัดๆว่า ครอบครัว ลูกชาย ลูกสาวและคนใกล้ชิด ได้รับเงินจากจากการซื้อขายที่ดินไปแล้วเท่าไหร่

"ประเสริฐพงษ์" แถลงโต้ เอกสารจริงแน่นอน ท้า "นิพนธ์" หากบริสุทธิ์ใจ ต้องยอมเปิดข้อมูลการซื้อขายที่ดินจะนะ (คลิป)