เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงมหาดไทย ชี้แจงกรณีการกล่าวหา เอื้อการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมจะนะให้เอกชน จังหวัดสงขลา ว่า เป็นการนำข้อมูลจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมาตัดแปะ โดยจะชี้แจงในรายละเอียดที่ดิน 3 แลงที่เกิดข้อพิพาท ได้มีการนำเรื่องไปร้องยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว และแจ้งเรื่องดังกล่าวมายังกรมที่ดินแล้ว โดยมีหนังสือข้อพิจารณาว่า เห็นว่ากรณีร้องเรียนดำเนินการรังวัดที่ดิน 3 ผืน พบว่าบริษัท ทีพีไอโพลีน พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือครองสิทธิ์ที่ดินตาม

และจากการรังวัดที่ดินทางอากาศพบว่าที่ดินทั้ง 3 แปลง ตั้งอยู่ที่แนวทับซ้อนกับการร้องเรียน และขณะนี้ยังไม่มีการออกโฉนดที่ดินในแปลงที่มีข้อพิพาทแต่อย่างใด เห็นควรสั่งยุติข้อร้องเรียน เรื่องที่นำมากล่าวหาตนว่าใ่ช้อำนาจหน้าที่ นำที่ดินของประชาชนไปให้เอกชน ถือเป็นข้อกล่าวหาเท็จทั้งสิ้น สิทธิครอบครองที่ดินก็พิพาทกันอยู่ก็ไปว่ากันในศาล เป็นเรื่องปกติทางแพ่ง ไม่เห็นเกี่ยวกับตนตรงไหน จับแพะชนแกะ ตัดแปะเอกสารมาว่าตน และที่ดินแปลงนี้ออกเอกสารปี 2517 มีการโอนเอกสิทธิ์ซื้อขายที่ดินตามท้องตลาด แล้วบอกว่าตนรังแกชาวบ้าน ไม่ได้แย้งที่ดินมาครอบครอง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
'ส.ส.ก้าวไกล' จัดหนัก 'รมว.สาย ปชป.' อยู่เบื้องหลังผลประโยชน์ 'เขตพัฒนาพิเศษจะนะ'ทำลายท้องทะเลคนใต้

ส่วนกรณีที่บอกว่ามีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินและเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องนั้น นายนิพนธ์ กล่าวยืนยันว่า แปลงที่เจ้าหน้าที่ที่ดินจะได้รับการสำรวจ ไม่เกี่ยวกับตน เขาถือครองที่ดินก่อนที่ตนจะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตนเป็นคนจะนะ บรรพบุรุษอยู่นาทับ จึงรู้เรื่องเป็นอย่างดี การออกเอกสารสิทธิ์อาศัยคำประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี 2562 ซึ่งไม่ใช่มีการกำหนด 4 อำเภอ ในเขตผังเมือง ในเขตอุตสาหกรรมจะนะ โดยประกาศว่าจะมีการสำรวจในทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ของจังหวัดสงขลา เมื่อ 22 ตุลาคม 2561 เป็นการประกาศก่อนที่ตนจะมาดำรงตำแหน่ง มีการเข้ารางวัดครั้งแรก 1 กรกฎาคม 2562 ยืนยันเอกสารเป็นของกระทรวงมหาดไทยก่อนที่ตนจะมาดำรงตำแหน่ง ตนเป็นผู้แทนมา 8 สมัย 25 ปีไม่นำเอกสารเหล่านี้มาอภิปรายในสภา โดยหากเป็นการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบธรรมตนจะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ยืนยีนว่านโยบายการออกสำรวจที่ดินนั้นประชาชนพอใจ เพราะการออกโฉนดถือเป็นความมั่นคงทรัพย์สินและชีวิต ตนมาอยู่พยายามเร่งรัดให้ออกโฉนดหากที่ดินเหล่านั้นไม่ใช่ที่ดินสาธารณะ ไม่มีการเอื้อเปลี่ยนหนังสือกรรมสิทธิ์ให้นายทุน เอาอะไรมาพูด ใครจะบังคับใครขายได้ ชาวบ้านรอมานานที่จะได้ออกสิทธิ์โฉนดที่ดิน

ทั้งนี้นายนิพนธ์ ระบุว่า หากมีโอกาสได้เข้ามาพร้อมตนปี 2535 ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งญัตติแรกๆ คือเข้าชื่อเสนอญัตติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจากปี 2547 มาถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีคนตายไปกว่า 6 พันราย ใช้งบประมารแก้ไข 20,000 กว่าล้าน ใช้งบไปกว่า 400,000 ล้าน ที่อยากเห็นการแก้ไข มีปัญหาเรื่องการจัดการศึกษา และความยากจน เรื่องความไม่สงบดีขึ้นมาก เดินทางได้สะดวก ซึ่งด้านการศึกษามีการผลิตคนได้ปีละกว่า 30,000 คน เหลืออย่างเดียวคือการแก้ไขปัญหาความยากจน มีการออกพ.ร.บ.ศอ.บต. ที่ต้องให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสูงสุดในด้านความมั่นคง เนื่องจากเป็นผู้ดูแล กอ.รมน. นอกจากนี้มติคณะรับมนตรีอนุมัติโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ออกมาเมื่อ 7 พฤษภาคม 2562 ขยายนิคมสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่ง เมืองตนแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เพื่อยกระดับ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ตนยังไม่เป็นคณะรัฐมนตรีแล้วจะใช้อำนาจหน้าที่ได้อย่างไร ยอมรับว่าโครงการนี้คนไม่เห็นด้วยก็มาก ตนเคารพความเห็นต่าง ตนเชื่อว่าไม่ได้คัดค้านโครงการนี้เป็นโครงการแรก