นายเอกการ  ซื่อทรงธรรม ส.ส. ภูมิใจไทย จ. แพร่ ขอใช้เวลาหารือก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 29 เป็นตัวแทนชาวไร่ยาสูบกว่า 3 หมื่นครอบครัวจาก 20 จังหวัดแสดงความขอบคุณรัฐบาลที่เลื่อนการขึ้นภาษียาสูบจาก 20% เป็น 40% ออกไปอีก 1 ปี พร้อมอ่านจดหมายจาก นายล้วน ร่องแก้ว ตัวแทนภาคีชาวไร่ยาสูบ จากจังหวัดแพร่ ชี้แจงความเดือดร้อนชาวไร่ยาสูบทั่วประเทศจากความไม่ชัดเจนของการจ่ายเงินชดเชยโควตา ทั้งที่ ในปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้แจ้งให้ชาวไร่ทราบว่ามีการจัดงบประมาณไว้แล้วสำหรับเป็นค่าชดเชยรายได้ แต่จนถึงตอนนี้ชาวไร่ยาสูบกว่า 3 หมื่นกว่าครอบครัวยังไมได้รับเงินชดเชยดังกล่าวเลย  พร้อมกับระบุว่า ในฐานะผู้แทนราษฎร อยากขอให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเร่งรัดการจ่ายเงินชดเชยให้กลุ่มชาวไร่โดยเร็ว และขอให้พิจารณาการขึ้นภาษีแบบค่อยเป็นค่อยไป แทนการขึ้นภาษีเป็น 40% ในคราวเดียว 

 


ทั้งนี้ เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา  นายกิตติทัศน์ ผาทอง พร้อมด้วยตัวแทนภาคีชาวไร่ยาสูบ 3 สายพันธุ์จากภาคเหนือ ภาคกลางและภาคอีสาน  เดินทางเข้าพบคณะผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เพื่อทวงถามเงินชดเชยที่ถูกตัดโควตาเป็นปีที่สอง ตามที่รัฐบาลสัญญาไว้ “ตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าฤดูกาลปลูกยาสูบของนี้แล้ว เราก็ยังไม่ได้รับเงินชดเชยของฤดูกาลปลูกปีที่แล้วเลย แต่กลับได้รับหนังสือจากทั้งสองหน่วยงานที่ยังคงตอบแบบโยนงานกันไปมา ไม่มีความชัดเจนทั้งจำนวนเงินที่จะได้และระยะเวลาว่าจะได้เมื่อไหร่  ฤดูกาลปลูกปีนี้ เราต้องใช้เงินสำหรับการเตรียมการปลูก แม้จะยังถูกลดโควตาต่อเป็นปีที่สามก็ตาม ทุกครอบครัวได้รับความเดือดร้อนซ้ำเข้าไปอีกจากการระบาดของโควิด-19 และอยากขอร้องกระทรวงการคลังทบทวนนโยบายการขึ้นภาษีบุหรี่ในปี 2564 และปีต่อๆ ไป หากจำเป็นต้องขึ้นภาษีจริงก็ให้ขึ้นภาษีแบบค่อยเป็นค่อยไปให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศที่ยังอยู่ในสภาพสาหัสจากพิษโควิด-19”