เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2563 - พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ กกต.ในวันที่ 30 มี.ค.นี้ เวลา 13.30 น. ที่ประชุมกกต. มีวาระการพิจารณาประเด็นที่พรรคการเมืองหลายพรรคได้ส่งหนังสือมายังสำนักงานกกต. เพื่อขอหารือและสอบถามความชัดเจนถึงแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคการเมืองในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าจะสามารถเลื่อนออกไปได้หรือไม่ ซึ่งผลการพิจารณา ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กกต.

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง