23 มีนาคม 2563 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ปัจจุบันยังพบตัวเลขการติดเชื้อสูงขึ้นทุกวัน  

 

ข้อเสนอของพรรคเพื่อไทย ยังคงต้องการเน้นย้ำ เตือนรัฐบาล ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการดำเนินการได้เข้าใจในมุมมองการเสนอของพรรค เพื่อพิทักษ์ดูแลสุขภาพของประชาชน แม้หลายมาตรการรัฐบาลไม่ดำเนินการตาม หรือ ดำเนินการตามแต่ล่าช้าไป พรรคเพื่อไทย จึงอยากขอเสนอ 5 มาตรการ คือ การปิดประเทศ ไม่ให้ชาวต่างชาติ หรือนักท่องเที่ยวจากกลุ่มเสี่ยงมาประเทศไทย เพื่อลดการแพร่ระบาด

 

ส่วนคนไทยยังสามารถกลับประเทศได้ แต่ต้องได้รับการดูแลรักษา และกักตัวก่อน  รัฐบาลต้องออกมาตรการที่บูรณาการ มีแผนรองรับทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพราะที่ผ่านมามาตรการของรัฐบาลเหมือนเป็นการออกคำสั่งแบบแยกส่วน ไม่บูรณาการ การสั่งการไปยังส่วนราชการต่าง ๆ ต้องออกคำสั่งที่เป็นเอกภาพ ไม่ย้อนแย้ง มีหลักการปฏิบัติที่สมเหตุสมผล รัฐบาลต้องสื่อสารกับประชาชนอย่างเป็นเอกภาพ และบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลต้องยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน

 

จึงเชื่อว่าจะดำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง การจัดสรรทรัพยากร เวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย ยังเป็นปัญหาที่รัฐบาลแก้ไม่ได้ จึงอยากให้รัฐบาล ลงพื้นที่ไปดูด้วยตัวเอง พร้อมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล ที่เป็นด่านหน้าในการดูแลรักษา ขอประชาชนอย่ารอแต่มาตรการของรัฐบาล สิ่งที่ประชาชนจะทำได้คือช่วยกันหยุดการแพร่ระบาด หยุดการเดินทาง หยุดเคลื่อนไหว ถ้าหากประชาชนดำเนินการตามก็จะเป็นกำลังใจให้กับแพทย์ พยาบาลได้  

 

ทั้งนี้โฆษกพรรคเพื่อไทย ยังเรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจ โดยนำเงินงบประมาณจากภาษีประชาช นที่กระจายอยู่ในแต่ละกระทรวงมาช่วยเหลือเยียวยา เชื่อว่างบประมาณยังเหลืออยู่และยังสามารถบริหารประเทศได้

 

จึงอยากเสนอให้รัฐบาลหามาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงกลุ่ม ไม่เน้นผู้ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายใหญ่ หรือนายทุนใหญ่ การช่วยเหลือต้องสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาด เปิดกว้างให้ประชาชนเข้าถึง  และยกระดับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน