11 มี.ค.2563-เวลา 13.10 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวภายหลังการประชุมรับมือสถานการณ์โควิด-19 ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า เรามีมาตรการไม่ให้การแพร่ระบาดต่อไปในอนาคต และเรื่องสำคัญวันนี้ที่พิจารณาคือ ยกเลิก Visa on Arrival สำหรับ 18 ประเทศ เพื่อไม่ให้เข้าประเทศไทยได้โดยง่าย ดังนั้น หากจะเดินทางมาต้องไปติดต่อสถานทูตไทยเพื่อขอวีซ่าแทน ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้  ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะใช้ไปจนกว่าสถานการณ์เป็นปกติถึงจะพิจารณาทบทวนใหม่