3 มีนาคม 2563 ที่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ร่วมเสวนาสาธารณะ ในหัวข้อ กู้วิกฤตภัยแร้งและระบบประปาเค็มปี 2563

 

 

 

              ทั้งนี้ สำหรับงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและผลกระทบของปัญหาภัยแล้งในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะแนวทางการจัดหา บริหารจัดการแหล่งน้ำ ทั้งภาครัฐเอกชน และผู้ใช้น้ำ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

              โดย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ประเทศไทย เริ่มตันเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูร้อนปีนี้ จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนี้ และอาจส่งผลให้เกิดภัยแล้งเป็นวงกว้าง

              ทางรัฐบาลจึงได้ยกระดับกองอำนวยการน้ำแห่ชาติ (กอนช.) เพื่ออำนวยการ บริหารจัดการแก้ปัญหาเร่งจัดทำน้ำในช่วงน้ำแล้ง รวมถึงเพิ่มพื้นที่รับน้ำและเก็บกักน้ำในฤดูฝนนี้ ตลอดจนดำเนินการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหลายโครงการทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วน

 

 

 

              สำหรับมาตรการชะลอความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐนตรีฝ่ายความมั่นคง และผู้อำนวยการ กอนช. ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง ผ่านแม่น้ำท่าจีนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งทำให้สามารถลการระบายน้ำจากตอนบนมายังเขื่อนเจ้าพระยาได้ พร้อมใช้น้ำจืดที่มีอยู่ผสมเพื่อช่วยเจือจางความกร่อยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภค

              อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ 3 มีนาคม จนถึง 5 มีนาคม อาจมีลิ่มความเค็มเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง โดยมีสาเหตุจากน้ำทะเลหนุนสูง โดย สกนช. จะมีการติดตาม ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดฤดูแล้งนี้

 

 

 

              ทั้งนี้ นายเทวัญ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ถึงกรณีการควบคุมราคาหน้ากากอนามัยที่มีการโก่งราคา ว่า อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ โดยส่วนตัวได้สั่งการให้ สคบ. ไปสนับสนุน และขอความร่วมมือหากพบเห็นการขายหน้าการอนามัยเกินราคาสามารร้องเรียนได้ที่ สคบ. หรือกรมการค้าภายใน

              โดยเบื้องต้นส่วนตัวขอให้แต่ละครัวเรือนช่วยกันดูแลความสะอาดที่อยู่อาศัยของตน โดยเฉพาะจุดที่มักมีการสัมผัสหรือใช้งานบ่อยครั้ง เช่น ห้องน้ำ

              อย่างไรก็ตาม ภายในที่ประชุมเห็นว่าควรงดหรือเลี่ยงการชุมนุม หรือกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีการรวมตัว มิฉะนั้นก็ควรมีมาตรการป้องกัน เช่น มีหน่วยคัดกรอง และเจลล้างมือ เป็นต้น

 

 

 

              ส่วนกิจกรรมและวันสำคัญประจำปี เช่น วันวิสาขบูชา วันสงกรานต์ จะต้องยกเลิกไปก่อนหรือไม่นั้น ที่ประชุมยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ เพราะถ้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) รุนแรงขึ้น ก็อาจต้องงด

              นายเทวัญ ยังให้ความเห็นต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาว่า จะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนหรือไม่นั้น รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านอภิปรายได้ ซึ่งตามที่ปรากฏเห็นได้ว่าฝ่ายรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกคำถาม ทั้งยังมีคะแนนเป็นเครื่องพิสูจน์อีกด้วย