คมชัดลึกออนไลน์ 29 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
การเมือง

"อลงกรณ์" แนะ คนรุ่นใหม่ศึกษาคดี อนค. เป็นบทเรียน

23 กุมภาพันธ์ 2563 - 14:06 น.
อลงกรณ์,อนค,เป็นบทเรียน,อังกฤษ,ต้นแบบประชาธิปไตย,พรรคการเมือง,นายทุน,ครองงำพรรค,ห้ามบริจาค,ข่าววันนี้
การเมือง

Shares :
เปิดอ่าน 520 ครั้ง

"อลงกรณ์" แนะ คนรุ่นใหม่ศึกษาคดีอนาคตใหม่เป็นบทเรียน ยก อังกฤษ ตัวอย่างต้นแบบประชาธิปไตย กำหนดชัด ห้ามบริจาคเงินให้พรรคการเมืองเกินกว่าที่กำหนด ป้องนายทุนครอบงำกิจการพรรค


 

          เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2563 - นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวให้ความเห็นกรณียุบพรรคอนาคตใหม่ ว่า รู้สึกเห็นใจพรรคอนาคตใหม่และสมาชิกพรรคโดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารพรรคที่ต้องประสบสถานการณ์อันยากลำบากในครั้งนี้

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

"บัวแก้ว"ตอบได้แสบสันมากหวังมิตรประเทศเคารพอธิปไตย

"ช่อ"ดับเครื่องชนชำแหละนอกสภาทั้งแซ่บทั้งฉาวระดับโลก

"แอมเนสตี้" เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลตัดสินยุบพรรค อนค.

 

          นายอลงกรณ์ กล่าวอีกว่า ทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญของชาติควรศึกษากรณีนี้เป็นบทเรียน เพื่อไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยต่อไป ภายหน้าจะได้เข้าใจหลักการสำคัญที่ว่า พรรคการเมืองคือสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ต้องเป็นอิสระไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดหรือคณะใด ซึ่งเป็นหลักสากลของระบบพรรคการเมืองทั่วโลกที่ต้องการให้ประชาธิปไตยเป็นของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน จึงมีหลักกฎหมายบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมืองคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดละเมิดหลักการนี้ ตัวอย่างเช่น การบัญญัติใน พ.ร.บ.พรรคการเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบัน จำกัดการบริจาคหรือสนับสนุนจำนวนเงินหรือทรัพย์สินใดๆ เพื่อมิให้ครอบงำและใช้อิทธิพลทางการเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดต่อพรรคการเมือง เพื่อผลประโยชน์เฉพาะตัวหรือเฉพาะกลุ่ม

 

          นายอลงกรณ์ กล่าวว่า นอกจากในภาครัฐแล้วภาคเอกชนก็ถือปฏิบัติเช่นบริษัทมหาชนก็นำหลักการนี้ไปใช้เช่นกัน ในการจำกัดการถือหุ้นป้องกันการครอบงำกิจการและเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของกิจการด้วย ในกรณีพรรคการเมืองก็คือสมาชิกพรรคทุกคนเป็นเจ้าของพรรค ดังนั้นองค์กรใดสถาบันใดที่เป็นของมหาชนไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนล้วนต้องถือปฏิบัติทั้งทางพฤตินัยและนิตินัยโดยเคร่งครัด มิฉะนั้นจะเข้าข่ายกระทำความผิดและถูกลงโทษตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 

          นายอลงกรณ์ กล่าวอีกว่า ตัวอย่างเช่น กฎหมายประเทศอังกฤษต้นแบบประชาธิปไตย ระบุว่าเงินให้พรรคการเมืองกู้ยืม (นอกเหนือจากการพาณิชย์) ถือเป็นเงินบริจาค เพื่อป้องกันพรรคการเมืองถูกครอบงำโดยใครคนใดคนหนึ่งอย่างเบ็ดเสร็จ เมื่อเป็น "เงินบริจาค" ก็จะถูกควบคุมด้วยกฎหมายพรรคการเมืองว่าด้วยการบริจาค บุคคลหนึ่งหรือนิติบุคคลหนึ่งๆ ห้ามบริจาคเงินให้พรรคการเมืองเกินกว่าจำนวนเท่าไร ซึ่งถ้าบริจาคเกินจำนวนก็จะมีความผิดเพราะหากไม่กำหนดเช่นนี้ ต่อไปอาจมีนายทุนให้พรรคการเมืองกู้ยืม และพรรคการเมืองนั้นก็จะเป็นของนายทุนคนนั้นแบบเบ็ดเสร็จ มากกว่าที่จะเป็นสถาบันการเมืองของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย กฎหมายไทยก็ใช้หลักเดียวกับของอังกฤษ5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ