5 กุมภาพันธ์ 2563  นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาพรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul  ปิยบุตร แสงกนกกุล ระบุว่า ติดตามการอภิปรายญัตติตั้ง กมธ. ศึกษาแนวทางป้องกันการรัฐประหาร 

 

 

ก่อนเลือกตั้งหนึ่งในนโยบายเด่นของพรรคอนาคตใหม่ที่เคยรณรงค์หาเสียงไว้คือ “ยุติวงจรรัฐประหาร ปักธงประชาธิปไตย” ซึ่งประกอบด้วย 3 เรื่องใหญ่ๆ ได้แก่ 1. ล้างมรดกบาปที่คณะรัฐประหารก่อไว้ให้กับเรา 2. เอาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกลับคืนมาให้ได้อีกครั้งหนึ่ง 3. ต้องป้องกันไม่ให้มีการรัฐประหารอีก

 

ผมเคยพูดว่าพรรคอนาคตใหม่จำเป็นต้องมีเสียงในสภาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อไปผลักดันนโยบาย ลบล้างมรดกบาปรัฐประหาร ปักธงประชาธิปไตย

 

ดังนั้นการยื่นญัตติด่วน “เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต” ซึ่งผมและ ส.ส. ของพรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้เสนอญัตติเข้าสภา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 และจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภา ในวันพรุ่งนี้ คือการทำงานตามนโยบายที่เคยรณรงค์ไว้กับประชาชน และจะเป็นก้าวแรกของเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ นักวิชาการ ฯลฯ ได้มาศึกษา ถกเถียง และพิจารณาแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในประเทศไทย อย่างละเอียดถี่ถ้วนในกลไลการทำงานของรัฐสภา

 

ในขณะเดียวกันพรรคอนาคตใหม่ก็จะรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมไทยตระหนักว่าไม่เอาอีกแล้วกับวงจรรัฐประหาร เราจะใช้โอกาสทุกช่องทางในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำงานทางความคิดให้สังคมไทยเห็นว่าพอกันทีกับวงจรอุบาทว์รัฐประหารเพื่อหยุดยั้งประชาธิปไตย 

 

ประเทศไทยตกอยู่ในวงจรรัฐประหารมาแล้วถึง 13 ครั้ง การรัฐประหาร การยึดอำนาจ การฉีกรัฐธรรมนูญโดยกองทัพ เป็นสิ่งแปลกปลอมในระบอบประชาธิปไตย เป็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในสังคมไทย แต่พวกเราอยู่กันจนคุ้นชิน จนคิดว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติไป จนไม่สามารถพัฒนาประชาธิปไตยต่อไปได้ 

 

นี่คือจุดเริ่มต้นการคืนความปกติให้กับสังคมไทย เริ่มจากการทำงานในสภาผู้แทนราษฏรซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ดังนั้นเราจึงต้องเสนอญัตตินี้เพื่อเริ่มเดินหน้า “ยุติวงจรรัฐประหาร” 

 

คนไทยทุกๆ คนจะต้องไม่เจอการรัฐประหารยึดอำนาจเพื่อหยุดยั้งประชาธิปไตยอีก