3 กรกฏาคม 2562 นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ แถลงว่าพรรคอนาคตใหม่ เข้าชื่อเพื่อยื่นญัตติด่วนให้ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  เพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันการเกิดรัฐประหาร ซึ่งได้ยื่นตามระบบของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ เรียบร้อยแล้ว


 

 

ทั้งนี้การยื่นญัตติดังกล่าวถือเป็นการทำหน้าที่ ของ ส.ส. เพื่อพิจารณา ศึกษาหาแนวทางการป้องกันการเกิดการรัฐประหาร ส่วนกรณีที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นเวทีตรวจสอบคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และถูกเตะถ่วงไม่บรรจุญัตตินั้น ตนเชื่อว่าอยู่ที่สภาฯ จะพิจารณา รวมถึงการพิจารณาดังกล่าวจะนำไปสู่การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือไม่ ต้องใช้เสียงข้างมากของที่ประชุมสภาฯ พิจารณา

 

อย่างไรก็ตามยอมรับว่าการเริ่มต้นที่จะศึกษาเพื่อหาแนวทางป้องกัน รวมถึงพิทักษ์รัฐธรรมนูญนั้น มีจุดเริ่มต้นจากการยึดอำนาจของคณะทหาร ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำ.