เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563 - นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีวิปรัฐบาลเสนอให้ทบทวนญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ เนื่องจากฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่ามีข้อความอันเป็นเท็จว่า เดิมแล้วญัตติมีปัญหาเรื่องลายเซ็นรายชื่อรับรอง 1 รายชื่อ แต่เมื่อไปสอบถามกับบุคคลที่เซ็นแล้วยืนยันว่าเป็นลายเซ็นจริง ญัตติจึงไม่ต้องมีการแก้ไข ส่วนกรณีที่ฝ่ายรัฐบาลชี้ว่ามีข้อความอันเป็นเท็จ กล่าวหาพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ทราบได้ว่าข้อความอันเป็นเท็จจริงหรือไม่ แต่เมื่อบรรจุในระเบียบวาระแล้ว ไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้อ่านข่าว-เปิดทางฝ่ายค้านซักฟอกรัฐบาล 25-27 ก.พ.

 

 

         ส่วนกรณีหากไม่แก้ไขญัตติ ฝ่ายรัฐบาลจะประท้วง ก่อนเริ่มเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายชวน กล่าวว่า คงไม่มีปัญหา เพราะที่ผ่านมาการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่แล้ว ซึ่งการอภิปรายไม่ไว้ใจถือเป็นการใช้สิทธิ์ตรวจสอบตามกระบวนการประชาธิปไตย


         ส่วนที่ฝ่ายรัฐบาลอยากให้อภิปรายไม่ไว้วางใจระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ และลงมติวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นั้น นายชวน กล่าวว่า เดิมทีตั้งใจว่าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ จะเป็นวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษเพื่อพิจารณาญัตติที่ค้างอยู่ และยังต้องมีการกำหนดวันประชุมร่วมรัฐสภา


          ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยังกล่าวถึงกรอบเวลากำหนดการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า เดิมทีคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ แต่ปัญหาขณะนี้คือความพร้อมของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างกัน จึงต้องมีการหารือร่วมกันระหว่าง 3 ฝ่ายช่วงเช้าวันนี้ (5 ก.พ.) หากไม่ได้ข้อสรุปร่วมกัน ทางสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นฝ่ายกำหนดวันเวลาที่เหมาะสมเอง