วรงค์ เดชกิจวิกรม โพสต์ Warong Dechgitvigrom ยังไม่จบไม่สิ้น ปปง. ประสานเบิกความเป็นพยานยึดทรัพย์ เสี่ยเปี๋ยง - เครือข่าย กว่าสองหมื่นล้าน สงสัยทรัพย์ที่โกงของนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังจะขนาดไหน ระบุ

 

 

 

              ผมได้รับการประสานจาก ปปง. เรื่องหมายศาลให้ผมไปเบิกความเป็นพยาน กรณียึดทรัพย์เสี่ยเปี๋ยงและเครือข่าย กรณีทุจริตมหากาพย์โกงข้าวจีทูจี สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์อีก 2 ครั้ง คือ วันที่ 19 พ.ย. 2562 และวันที่ 8 เมษายน 2563 แทบไม่น่าเชื่อว่า เงินจากการโกงข้าวของเสี่ยเปี๋ยง ยังตามยึดทรัพย์กันไม่จบไม่สิ้นไม่น้อยกว่าสองหมื่นล้านบาท ไม่อยากคิดครับว่า ขนาดทรัพย์ที่โกง ของเสี่ยเปี๋ยงยังขนาดนี้ แล้วนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังจะขนาดไหน

              ทำให้คิดว่า แต่ก่อนเราสู้กับระบอบทักษิณ อย่างมากก็แค่ได้อำนาจรัฐมาเพื่อทุจริตเชิงนโยบาย ใช้อำนาจไม่ชอบ ออกกฎหมายล้างผิด แต่วันนี้การเมืองเปลี่ยนไปมาก เป็นการปลูกฝังความเชื่อที่เรียกว่าชังชาติ แก่คนรุ่นใหม่ที่มีพลัง แต่ขาดประสบการณ์ โดยเฉพาะการเอา ฮ่องกงมาเป็นแรงบันดาลใจ แต่มาอ้างว่าต้องการเปลี่ยนแปลง ทั้งๆ ที่ก็รู้อยู่ว่า ตนเองทำผิดกฎหมายแต่แก้ต่างไม่ได้ จึงเอามวลชนมาต่อรอง

 

 

 

ยังไม่จบไม่สิ้น หมอวรงค์ #อยู่ไม่เป็นก็ไม่ต้องอยู่

 

 

 

              เราคงต้องช่วยกันรักษาสิ่งดีๆ ของชาติที่สืบสานมากว่า 700 ปี แต่ก็มีความก้าวหน้าพอที่จะเปลี่ยนแปลงให้ประเทศก้าวหน้า ......ไม่ใช่พวกอยู่.ไม่.เป็น.จ้องแต่ทำลายล้างอย่างเดียว เพื่อให้ตนเองอยู่รอด #อยู่ไม่เป็นก็ไม่ต้องอยู่