เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2562 - พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ว่า ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี การอภิปรายถือว่าราบรื่น การปะท้วงน้อยกว่าที่คาดการณ์เอาไว้

 

         โดยในส่วนของพรรคภูมิใจไทยต้องขอขอบคุณ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันทำให้การพิจารณาผ่านวาระแรกไปได้ด้วยดี ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้กำชับให้รัฐมนตรีและส.ส.ทุกคน ติดตามการประชุม และอภิปราย ชี้แจง อย่างใกล้ชิด โดยให้อภิปรายอยู่บนพื้นฐานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน เน้นอภิปรายเพื่อถ่ายทอดปัญหาของประชาชน มากกว่าการโจมตีกันทางการเมือง ซึ่งการอภิปรายก็เป็นตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้ประเทศชาติบ้านเมืองพัฒนาต่อไปได้

 

 

ภูมิใจไทย ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมผ่านวาระแรกงบฯ63

         “การผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรก และก้าวสำคัญในการที่รัฐบาลจะได้มีงบประมาณ เพื่อนำมาดูแลประชาชน นำมาเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป เพราะงบประมาณถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ และที่สำคัญหลังจากนี้ คือการพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ที่จะต้องมีการปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณในบางหน่วยงาน โดยขอให้ยึดหลักเพื่อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ ประโยชน์เพื่อประชาชน เพื่อบ้านเมือง มากกว่าเพื่อพวกพ้อง ดังนั้นการพิจารณาจะต้องทำอย่างรอบคอบที่สุด” โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าว

 
         

           

           พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับการชี้แจงของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยนั้น สามารถชี้แจงที่มารวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากงบประมาณครั้งนี้ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา

 

 

ภูมิใจไทย ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมผ่านวาระแรกงบฯ63

                                   นายอนุทิน ชาญวีรกูล

           พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวอีกว่า โดยเฉพาะนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข ที่ชี้แจงได้อย่างมีเหตุผล และพร้อมรับฟังการอภิปรายและจดบันทึกคำแนะนำทุกอย่างเพื่อนำไปหาแนวทางแก้ไข เพราะท่านเห็นความสำคัญเรื่องสุขภาพประชาชนมาเป็นลำดับแรก

 

ภูมิใจไทย ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมผ่านวาระแรกงบฯ63

 

ภูมิใจไทย ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมผ่านวาระแรกงบฯ63

 

         "ที่สำคัญพรรคภูมิใจไทยเข้ามาทำงานเป็นรัฐบาลก็เพื่อต้องการให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้า ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ให้คนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี"พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าว