ข่าว

ครม.ถกพรุ่งนี้ร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 ก่อนส่งสภา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วิษณุ เผย ประชุมครม.จันทร์นี้ ถกร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 ไม่อยากให้ช้า สภาจะได้มีเวลาศึกษานานขึ้น

 

6 ตุลาคม 2562 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 7 ต.ค.นี้ จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  

 

 

 

ทั้งนี้เพราะหากจะไปประชุมกันวันที่ 8 ตุลาคม  จะทำให้การส่งร่าง. พ.ร.บ.งบประมาณฯ ไปยังสภาผู้แทนราษฎรช้าไปอีก 1 วัน เราไม่อยากให้ช้า สภาจะได้มีเวลาศึกษานานขึ้น และวันที่ 7 ต.ค.หลังประชุม ครม.จะสามารถส่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไปให้สภาได้

 

สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 แบ่งตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 7 ด้าน ได้แก่


1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง วงเงิน 4.28 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 13.4% ของงบประมาณทั้งหมด
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันวงเงิน 3.8 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 11.8% ของงบประมาณทั้งหมด 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์วงเงิน 5.7 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 17.9% ของงบประมาณทั้งหมด

 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมวงเงิน 7.66 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 23.9% ของงบประมาณทั้งหมด
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงิน 1.18 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.7% ของงบประมาณทั้งหมด

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐวงเงิน 5.04 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 15.8% ของงบประมาณทั้งหมด 7.รายการค่าดำเนินการภาครัฐวงเงิน 4.31 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 13.5% ของงบประมาณทั้งหมด

 

ทั้งนี้ หากแบ่งการจัดสรรงบประมาณออกเป็นรายกระทรวงพบว่าในปีงบประมาณ 2563 งบประมาณที่มีการจัดสรรสูงสุดได้แก่งบกลางรายการสำรองจ่าย กรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งเป็นอำนาจการอนุมัติของนายกรัฐมนตรีซึ่งจัดสรรเป็นวงเงินถึง 5.18 แสนล้านบาท รองลงมาคือกระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดสรร 3.68 แสนล้านบาท กระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรวงเงิน 3.53 แสนล้านบาท กระทรวงการคลังได้รับการจัดสรรวงเงิน 2.49 แสนล้านบาท กระทรวงกลาโหมได้รับการจัดสรรวงเงิน 2.33 แสนล้านบาท

 

ส่วนกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดได้แก่ กระทรวงพลังงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2,158 ล้านบาท กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณ 5,363.8 ล้านบาท และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้รับการจัดสรรวงเงิน 6,071 ล้านบาท

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ชวน พร้อมรับเรื่อง วัชระ ร้องสอบปมขรก.สภา
-วิษณุ ชี้กล่าวถึง กษัตริย์ในสภา ควรประชุมลับ
-(คลิป) ชวน กรีด รัฐบาลต้องรู้หน้าที่แจงสภา
-สภาฯเปิดใช้ปลายปี เผยกลาง ต.ค.นี้ถกพ.ร.บ.งบประมาณ
 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด