รัฐสภา - 19 ก.ย.62-นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวว่า 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมหารือกันเร็วๆ นี้ต่อประเด็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ​ เข้าชื่อเพื่อยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกา ไต่สวนกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 161 กำหนด เพราะการเข้าชื่อดังกล่าวต้องใช้เสียงส.ส. ร่วมกันเกิน 151 รายชื่อ


 

 

 

 

           

 

         ขณะที่การเขียนสำนวนเพื่อยื่นต่อหน่วยงานที่มีหน้านี้นั้นต้องหารือกันอีกครั้ง แม้ในการประชุมสภาฯ เป็นพิเศษเพื่ออภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติ กรณีซักถามข้อเท็จจริงและให้ข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 18 กันยายน นายกฯ จะไม่ชี้แจงต่อประเด็นการกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ แต่รายละเอียดสามารถนำเนื้อหาเขียนเป็นสำนวนได้ เพราะนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมายได้ชี้แจงรายละเอียดที่สามารถดำเนินการได้ อีกทั้งรายละเอียดดังกล่าวมีความชัดเจน คือ การกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณที่ไม่ครบถ้วน ถือว่าจงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ ซึ่งเข้าข่ายประพฤติขัดจริยธรรมตามมาตรฐานจริยธรรมนักการเมืองอย่างชัดเชน ทั้งนี้เรื่องด้งกล่าวสามารถกระทำได้ แม้จะเป็นช่วงของการปิดสมัยประชุมสภาฯ.

 

 

        

 

วิษณุ ถามกลับประมวลจริยธรรมมี 2 ฉบับขรก.-การเมืองถ้าจะยื่นไม่มีปัญหา 

         ด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส. บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชาติ ระบุกรณีนายกรัฐมนตรีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบตามรัฐธรรมนูญ นอกจากผิดรัฐธรรมนูญแล้วยังผิดพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562 เตรียมคำร้องส่งประธานรัฐสภา และหากศาลฎีการับไว้พิจารณานายกรัฐมนตรีและครม. จะต้องยุติปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษา ว่า ตนได้บอกไปในสภาแล้วว่าพระราชบัญญัติดังกล่าว ใช้กับข้าราชการทั้งหลาย ส่วนนักการเมืองมีอีกฉบับหนึ่งไม่ใช่ฉบับนั้น เป็นประมวลจริยธรรมฉบับหนึ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญร่างขึ้นซึ่งใช้กับองค์กรอิสระทั้งหมด ใช้กับคณะรัฐมนตรี วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร สรุปว่ามีฉบับข้าราชการประจำ และฉบับการเมือง ซึ่งถ้าฉบับการเมืองจะไม่มีกรรมการไม่มีนายกฯ มาเป็นประธานแต่กลไกคือหากเห็นว่าผิดก็ร้องผ่านประธานสภา ส่งไปป.ป.ช. ไปศาลฎีกา

 

          ผู้สื่อข่าวถามว่า ดังนั้นหากนายวันมูหะมัดนอร์ ยังจะดำเนินการตามที่บอกก็สามารถทำได้ใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า “ผมไม่อยากไปตอบว่าได้หรือไม่ได้ แต่เมื่อเห็นว่าเป็นช่องทางก็ไม่มีปัญหา แต่ขอวงเล็บไว้นิดเดียวว่ายื่นผ่านป.ป.ช.นั้น ป.ป.ช.ก็เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญใด ในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญระบุว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลกับพระมหากษัตริย์ จึงไม่มีองค์กรใดสามารถตรวจสอบองค์กรตามรัฐธรรมนูญใด ซึ่งองค์กรตามรัฐธรรมนูญใดนั้นก็คือ ศาลรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา องค์กรอิสระ ตั้งขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าคิดว่าช่องทางนี้จะไปได้ ก็ไม่ได้มีปัญหา รัฐบาลไม่ได้ติดใจอะไร”

              เมื่อถามว่านี่เป็นการชี้ช่องให้เห็น นายวิษณุ กล่าวว่า “ผมถามกลับ แต่ผมไม่ได้ชี้หรือไม่ได้บอกคำตอบ ไม่ได้ว่ากัน”