royal coronation
10 ธันวาคม 2562
การเมือง

"ภูมิธรรม" ติง มุมมอง"ผบ.ทบ." ต่อคนรุ่นใหม่

12 สิงหาคม 2562 - 17:07 น.
ภูมิธรรม,ติง,ผบทบ,คนรุ่นใหม่
Shares :
เปิดอ่าน 2,848 ครั้ง

"ภูมิธรรม"ติงมุมมองผบ.ทบ.ต่อคนรุ่นใหม่อย่าทำให้ความเข้าใจต่อกลุ่มคนเหล่านี้ผิดไปจากความเป็นจริง ทำให้พลังที่ควรส่งเสริมสังคมกลายเป็นพลังที่ลดทอนศักยภาพของสังคม

      นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก มีใจความว่า  เรื่องทัศนะความคิดเห็นของท่านผู้บัญชาการทหารบก ที่มีต่อ “พรรคการเมืองบางพรรคและต่อคนรุ่นใหม่ในสังคมไทย “

     ผมรับฟังความคิดเห็นท่านผบ.ทบ.แล้วมีความกังวลใจอยากแสดงความเห็นในเรื่องที่ ท่านได้กล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นในการมองปัญหาโดยหวังว่าจะเป็นอีกส่วนที่ช่วยไม่ให้วิธีการมองปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยไปไกลเกินกว่าที่ควรจะเป็น 

      ผมเห็นว่า หัวใจของการแก้ไข”ความขัดแย้งและความเห็นต่างในสังคม”คือ……”การคิดบวก-หลีกเลี่ยงการพูดและการกระทำที่จะนำไปสู่ความไม่เข้าใจหรือความแตกแยก”

     ผมไม่อยากเห็นเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้รับผิดชอบฝ่ายความมั่นคง มองมิติเรื่องความมั่นคงในมุมมองแบบเก่าๆ

     ผมเชื่อมั่นว่า คนไทยทุกคนหรือทุกฝ่ายต่างมีความรักและความปรารถนาดีต่อประเทศและสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน

      เราต่างปรารถนาอยากเห็น ประเทศเจริญก้าวหน้า อยากเห็นชีวิตของประชาชนได้รับการดูแลทุกด้านทั้งทางเศรษฐกิจ/สังคมและเราอยากเห็นสิทธิเสรีภาพของพวกเราทุกคน ได้รับการคุ้มครองและดูแล

        เราอยากเห็นประเทศเรามีหลักนิติรัฐ นิติธรรม ที่เคร่งครัดและได้รับการดูแลอย่างเคร่งครัด ตรงไปตรงมาและมีความเที่ยงธรรม เราล้วนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง ในทางที่ดียิ่งๆขึ้น และอยากเห็นการปฏิรูปในทุกๆหลากหลายมิติ

     เราอยากเห็นการปฏิรูปกองทัพที่เป็นกองทัพที่ไม่ต้องใหญ่โต เทอะทะ แต่เป็นกองทัพที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและคล่องตัว

      ผมเชื่อมั่นว่า การวิพากษ์ วิจารณ์ต่างๆล้วนเกิดขึ้นบนฐานที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปในทางที่ดี

     ที่สำคัญ การมีทัศนะและมองให้เห็นพลังของคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลังที่มีคุณค่า และนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดขึ้นภายในสังคม

     ถ้าเรามองพลังของคนรุ่นใหม่ๆอย่างเข้าใจ จะยิ่งทำให้เราสามารถนำพลังด้านบวกของกลุ่มคนเหล่านี้มาเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสังคมได้ดีขึ้น

     คนหนุ่มสาวคือพลังแห่งอนาคต พลังของการขับเคลื่อนไปข้างหน้าของทุกสังคม อย่าทำให้ความเข้าใจต่อกลุ่มคนเหล่านี้ที่ผิดแปลกไปจากความเป็นจริงเกิดขึ้นเพราะจะกลายเป็นการเดินนโยบายที่ผิดพลาดทำให้พลังที่ควรส่งเสริมสังคมกลายเป็นพลังที่ลดทอนศักยภาพของสังคม

      หันหน้ามาร่วมมือกัน คิดบวก คิดเพื่อประเทศ คิดเพื่อประชาชน มุ่งหวัง ที่จะแสวงหาความร่วมมือมากกว่าทำลายกัน แล้วความเชื่อมั่นจะกลับคืนมาสู่สังคมไทย ประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปได้อีกไกล

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ