royal coronation
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
การเมือง

"บิ๊กแดง"สั่งทหารดูแลงานตามภารกิจหลังคสช.หมดวาระ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 - 15:16 น.
ผบทบ
Shares :
เปิดอ่าน 568 ครั้ง

"บิ๊กแดง"สั่งทหารเข้ากรม กอง ดูแลงานตามภารกิจ หลังคสช.หมดวาระ ย้ำเป็นทหารอาชีพที่พึ่งประชาชนทุกโอกาส

 

 

13 พฤษภาคม 2562 พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า พล.อ.อภิรัชต์  คงสมพงษ์  ผู้บัญชาการทหารบก   ได้เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก  

 

 

โดยก่อนการประชุมได้มีการเปิดวีดีทัศน์ริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ให้ที่ประชุมได้รับชม พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกคน ตั้งแต่ระดับนักเรียนทหารจนถึงผู้บังคับหน่วย ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เพื่องานพระราชพิธีดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทั่วโลกได้เห็นถึงโบราณราชประเพณีของไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน อันแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชาติ โดยเฉพาะพลังแห่งความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยได้ดำรงการสืบสานโบราณราชประเพณีให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปได้ภาคภูมิใจตามช่องทางและโอกาสที่เหมาะสม ต่อไป

 

​อย่างไรก็ตามการประชุมในวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานของกองทัพบกในห้วงต่อไปภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)จะหมดวาระไปตามครรลองของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทำให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.)สิ้นสุดภารกิจไปด้วย แต่การทำงานของกองทัพบกก็ยังคงต้องดำเนินไปตามภารกิจหลัก คือ การป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ รวมถึงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้ ไม่ว่าบริบทของสังคมไทยจะเป็นอย่างไร ขอให้กำลังพลทุกคนยึดมั่นตามแนวทางการปฏิบัติงานของกองทัพบก คือ การเป็นทหารอาชีพและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 

​​สำหรับการทำงานในพื้นที่ชายแดนตามนโยบายสกัดกั้นยาเสพติด อาวุธสงครามและสินค้าเกษตรลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งกองทัพบกได้ดำเนินการมาโดยต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกกองทัพภาคนั้น การประชุมในวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้ทุกกองทัพภาคเดินหน้ามาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะการหยุดยาเสพติดไว้ที่แนวชายแดน ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจ และความมีวินัยของกำลังพล

 

พร้อมระบุว่าการสกัดกั้นสินค้าเกษตรผิดกฎหมายไม่ให้เข้ามาในประเทศ ถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชน ทั้งนี้ หน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนจะต้องทุ่มเทดำเนินการตามมาตรการข้างต้นอย่างเต็มที่  

ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้กล่าวในที่ประชุมถึงการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพราะถือว่ากำลังพลเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร โดยล่าสุด กองทัพบกได้พัฒนาระบบการเรียนการสอน และการบริหารจัดการโรงเรียนทหาร โดยการนำนายทหารต้นแบบที่ผ่านการคัดสรรในระดับกองทัพบกมาเป็นผู้ฝึกสอนในโรงเรียนทหาร เช่น โรงเรียนนายสิบทหารบก , โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 

โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ เป็นต้น พร้อมกับเดินหน้านโยบายส่งเสริมให้กำลังพลได้ศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการส่งกำลังพลไปฝึกผสมกับกองทัพมิตรประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และขีดความสามารถทางการทหารสู่มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น ล่าสุด คือ การส่งกองร้อยทหารราบไปทำการฝึกผสมกับกองทัพสหรัฐอเมริกา รหัส "Lightning Forge 19" ณ รัฐฮาวาย     ระหว่าง ๒๐ พฤษภาคม – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางบริหารจัดการบุคลากรที่ผ่านการฝึกศึกษาในหลักสูตรพิเศษต่างๆ ได้มีโอกาสหมุนเวียนไปปฏิบัติงานหรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาให้กับหน่วยทหารอื่นๆ ในกองทัพบกด้วย
​            

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ