royal coronation
13 ธันวาคม 2562
การเมือง

"ดอน" เผยไม่มีชื่อเป็น รมต.ล็อตแรก ลาออกนั่ง ส.ว.

7 พฤษภาคม 2562 - 09:56 น.
ดอน,ประเทศไทย,ประธานอาเซียน,รมตล็อตแรก,ลาออก,นั่งสว
Shares :
เปิดอ่าน 572 ครั้ง

"ดอน" เผยไม่มีชื่อเป็น รมต.ล็อตแรก ลาออก นั่ง ส.ว. ขอสานภารกิจงานอาเซียน คาดแล้วเสร็จ มิ.ย. ขอเป็นเรื่องอนาคต นั่ง สว.

 

          วันที่ 7 พ.ค. 2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ กล่าวถึงกระแสข่าวลาออกจากตำแหน่งไปเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ว่า ตนจะยังอยู่ทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศต่อ ซึ่งก็ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร เพราะว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มรายชื่อของรัฐมนตรีที่จะลาออกในล็อตแรก

 

          เมื่อถามว่ายังไม่ยื่นใบลาออกใช่หรือไม่ นายดอน กล่าวว่า ยังคงต้องอยู่ต่อ เพื่อทำภารกิจ แต่หลังจากนั้นก็ว่ากันต่อไป 

 

          เมื่อถามย้ำว่าไม่ได้มีรายชื่อล็อตแรกของรัฐมนตรีที่จะลาออกไปใช่หรือไม่ นายดอน กล่าวว่า ยังไม่ทราบว่ามีรายชื่อรัฐมนตรีจะลาออกไปกี่ล็อต ทราบแต่เพียงว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำต่อ

 

          เมื่อถามว่าได้แจ้งให้กับรัฐมนตรีช่วยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างประเทศรับทราบขั้นตอนการจะลาออกไปนั่งเป็น ส.ว.หรือไม่ นายดอน กล่าวว่า ไม่ทราบ และขณะนี้ตนก็ยังไม่รู้ว่ามีใครจะลาออกบ้าง เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล แต่ถ้าใครที่จะไปนั่ง ส.ว. ก็ต้องดูว่างานของตัวเองในช่วงนี้เป็นอย่างไร แม้ว่างานจะเรียบร้อยแต่ก็ต้องดูอีก ว่าเรียบร้อยถึงระดับไหน เรื่อง ส.ว.ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งไม่มีอะไรซับซ้อ เพียงแต่มีหน้าที่ต้องทำ

 

          เมื่อถามว่าจะต้องตัดสินใจโดยเร็วหรือไม่ที่จะไปนั่งเป็น ส.ว. นายดอน กล่าวว่า สิ่งที่จะต้องตัดสินใจก็คืองานข้างหน้านี้ ว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้สัมฤทธิ์ผล ส่วนเรื่องอื่นเอาไว้ก่อน

 

          เมื่อถามว่าต้องสะสางงานให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่ นายดอน กล่าวว่า การประชุมอาเซียนอย่างน้อยก็ให้แล้วเสร็จปลายเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ยังมีงานอื่นที่ยังค้างอยู่อีก เพราะงานด้านต่างประเทศมีความเชื่อมโยงกันและมีความสัมพันธ์กันไม่ได้เป็นเรื่องที่จบภายในตัว บางครั้งก็ต้องใช้คนเดิมในการสานงานต่อ ซึ่งถือเป็นสาเหตุหนึ่งจำเป็นจะต้องอยู่ต่อ 

 

           เมื่อถามว่าในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศได้มีการพูดคุยหรือไม่ว่าจะลาออกไปทำหน้าที่ ส.ว. นายดอน กล่าวว่า ต้องไปถามท่านยังไม่มีโอกาสพูดคุยกัน และเชื่อว่าจะหากลาออกจะไม่ส่งผลกระทบต่อการที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน.

 

 
 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ