royal coronation
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
การเมือง

 ศาลรธน.ส่อรับคำร้องตีความสูตรปาร์ตี้ลิสต์ไว้พิจารณา

วันที่ 16 เมษายน 2562 - 17:48 น.
ศาล รธน,ปาร์ตี้ลิสต์,พรุ่งนี้,ส่อรับ
Shares :
เปิดอ่าน 882 ครั้ง

ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพรุ่งนี้ ส่อรับคำร้อง กกต.ที่ขอให้วินิจฉัยว่าการจัดสรรเก้าอี้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ให้พรรคเล็กคะแนนไม่ถึงจำนวนส.ส.พึงมี ได้สิทธิ์มีส.ส.ได้หรือไม่

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพุธที่ 17 เม.ย.นี้ ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญ จะมีการประชุมเพื่อพิจารณากรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ส่งเรื่องมาให้พิจารณาวินิจฉัยว่า กกต.จะสามารถคำนวณหาจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 128 ซึ่งจะมีผลทำให้พรรคการเมืองที่มีจำนวนส.ส.ที่จะพึงมีได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ส.ส. 1 คน ได้รับการจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 หรือไม่ 

     ทั้งนี้มีรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีแนวโน้มที่จะรับคำร้อง กกต.ไว้พิจารณาวินิจฉัย

       ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา กกต.ทั้ง 7 คน ได้มีมติเอกฉันท์ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพราะ กกต.เห็นว่า แม้การคำนวณหาส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา 91 วรรค 3 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 128(5) แล้ว จะมีหลายพรรคการเมืองที่มีผลการคำนวณจำนวนส.ส.จะพึงมีได้เบื้องต้นต่ำกว่า 1 คน สามารถได้รับการจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน และสามารถจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได้ครบ 150 คน ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)ก็ตาม 

    แต่การคำนวณตามมาตรา 128(5) ดังกล่าว มีผลขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 91(2)(4) เนื่องจากมีผลทำให้พรรคการเมืองที่มีจำนวนส.ส.จะพึงมีได้ต่ำกว่า 1 คน สามารถได้รับการจัดสรรให้มีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน จึงอาจทำให้พรรคการเมืองบางพรรคมีจำนวนส.ส.เกินกว่าจำนวนส.ส.ที่จะพึงมีได้ ซึ่งต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญตาม 91(4) 

    แต่หากคำนวณหาจำนวนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 จะไม่สามารถจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได้ครบ 150 คน อีกทั้งหากไม่นำจำนวนส.ส.ที่จะพึงได้ต่ำกว่า 1 คน ไปคิดคำนวณต่อตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 128(5) ก็ไม่สามารถคิดคำนวณจัดสรรได้ครบ 150 คนเช่นกัน จึงไม่มีวิธีการใดที่จะนำมาคิดคำนวณให้มีจำนวนส.ส.ได้ 150 คน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา83 ได้

      กกต.จึงเห็นว่าเป็นปัญหาเรื่องของอำนาจหน้าที่จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 210(1)(2) และพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 7 วรรคหนึ่ง(1) และ(2) ว่าเมื่อกกต.จะคำนวณหาจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามวิธีการดังกล่าวแล้ว ไม่มีวิธีใดที่จะทำให้ได้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อครบ 150 คน ดังนั้นกกต.จะคำนวณตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 วรรค 3 ประกอบมาตรา 128 แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ซึ่งการคิดคำนวณดังกล่าวอาจทำให้พรรคการเมืองบางพรรคที่มีจำนวนส.ส.ที่จะพึงมีได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยต่อส.ส. 1 คน กกต.จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และการดำเนินการดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา 91 หรือไม่

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ