11 ส.ค.  61  พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามแนวคิด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

 

               โดยร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 14 แห่ง และธนาคารของรัฐสองแห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน ให้สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 11.4 ล้านคน และผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป สามารถเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้ 1 บัญชี ต่อ 1 ธนาคาร ไม่กำหนดวงเงินขั้นต่ำในการเปิดและเงินคงเหลือในบัญชี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีในการฝาก - ถอน - โอน ไม่ต้องเสียค่าดูแลบัญชี รวมถึงไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิท มาตรการนี้จะมีผลตั้งแต่เดือน ต.ค. เป็นต้นไป

               พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อกับธนาคารใกล้บ้านได้ เพราะที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่ามีประชากรภาคครัวเรือนมากถึง 30% เข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน จึงอยากส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง เนื่องจากรัฐบาลต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน ก่อนหน้านี้อาจมีคนบางส่วนยังเข้าไม่ถึงระบบธนาคาร ยังคงออมทรัพย์เป็นเงินสด เมื่อไม่มีค่าทำเนียมเช่นนี้แล้ว เขาจะได้เข้าระบบและมีความสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้น