ข่าว

สังขละ: รวมความหลากหลายไทย มอญ กะเหรี่ยง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผลจากการสร้างเขื่อนเขาแหลม หรือเขื่อนวชิราลงกรณ์ ในปี พ.ศ.2527 ทำให้ส่วนหนึ่งของพื้นที่ชุมชนใน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ต้องกลายเป็นเมืองบาดาล ซึ่งรวมถึงสถานที่อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนท้องถิ่นแถบนั้น

 อย่าง วัดวังก์วิเวการาม หนึ่งใน อันซีนไทนแลนด์ วัดของหลวงพ่ออุตตมะ ผู้นำชาวมอญอพยพเข้ามาในเขตสังขละ ที่วันนี้พระอุโบสถแห่งความทรงจำยิ่งโดดเด่นชัดขึ้นเมื่อระดับน้ำแห้งเหือดลงมากกว่าทุกๆ ปี ช่วยเผยโฉมอดีตราวกับเมื่อครั้งก่อนถูกสายน้ำปกคลุม

 วัดวังก์วิเวการามสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2496 ที่บ้านวังกะล่าง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ตั้งบนเนินสูงตรงบริเวณที่เรียกว่า “สามประสบ” คือบริเวณที่ลำน้ำสามสาย อันได้แก่ แม่น้ำซองกะเลีย แม่น้ำบิคลี่ และแม่น้ำรันตี ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแควน้อย

 วัดแห่งนี้ถูกสร้างโดยหลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบ้านชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญที่อพยพเข้ามาตั้งรกราก ตั้งแต่ดั้งเดิมจนมาถึงคราวที่มาพร้อมกับหลวงพ่อ

 เพราะความที่สังขละบุรีเป็นอำเภอชายแดนติดต่อกับพม่า ทำให้มีการอพยพโยกย้ายของชาวมอญ-พม่าเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตอำเภอนี้เป็นจำนวนมาก แล้วผู้คนเชื้อสายต่างๆ นานาชาติพันธุ์ภาษาทั้งมอญ พม่า และกะเหรี่ยง ไทย ที่อยู่อาศัยตามบรรพชนกันมาเนิ่นนานก็ผสมกลมกลืนเป็นสมาชิกของดินแดนไทย

 ชาวบ้านเหล่านี้นับถือกันเป็นประชากรส่วนหนึ่งของชาวเมืองสังขละไม่แบ่งแยกเชื้อสาย จนอาจเป็นที่มาของชื่อบ้านเมืองแห่งนี้ว่า สังขละบุรี อันมีความหมายถึง เมืองของการอยู่ร่วมกันผสมกลมกลืนของผู้คนต่างๆ

 ชื่อ “สังขละ” เดิมเรียกว่า “สังคละ” ตามภาษาเรียกของชนพื้นเมือง หรือ "สังเคลียะ" ในภาษาพม่า มีความหมายถึง การผสมผสานปนเป

 ร่องรอยประวัติศาสตร์ยังหลงเหลือเป็นซากอุโบสถหลังงามใต้สายน้ำ และหลงเหลือเป็นเรื่องราวให้รำลึกถึงความเป็นมาของบ้านเมือง ผู้คนที่อาศัยร่วมกัน!

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ