ข่าว

'ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองโบสถ์พัฒนา' ชี้โครงการ กรมการข้าว เอื้อลดต้นทุน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองโบสถ์พัฒนา" ขอนแก่น เผย การเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 " ส่งผลดีเอื้อให้เกษตรกร เข้าถึงพันธ์ุข้าวที่มีคุณภาพ อธิบดีกรมการข้าว ย้ำโครงการนี้ไม่ได้ให้เปล่า แต่เป็นการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในราคาถูกกว่าท้องตลาด

นายวรวุฒิ นาบำรุง ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองโบสถ์พัฒนา ต.ดงเค็ง  อ.หนองสองห้อง  จ.
ขอนแก่น  เปิดเผยว่า  "ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองโบสถ์พัฒนา"  ได้มีการรวมกลุ่มกันระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในชุมชนมานานกว่า 12 ปี มี เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ (ขาวดอกมะลิ 105) เดิมทีมีการปลูก และเปลี่ยนพันธุ์ข้าว 3-4 ปี ต่อครั้ง แต่ด้วยการซื้อขายเมล็ดพันธุ์ข้าวกันเองในชุมชน ทำให้บางครั้ง ได้รับข้าวที่เป็นแหล่งสายพันธุ์เดิมกลับมาปลูก ส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นำไปปลูก เช่น การพบเจอพันธุ์ปน มีวัชพืชปะปนในข้าว ทำให้เกิดผลเสียด้านการจัดการแปลง ต้นข้าวเจริญเติบโตช้า และเกิดโรคเข้าแทรกซ้อนในขณะที่ยังไม่โตเต็มที่ 

 

 

ต่อมา "ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองโบสถ์พัฒนา " ได้เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 "ร่วมกับ  "ศูนย์เมล็ดข้าวขอนแก่น" ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในการใช้เอง และจำหน่ายให้เกษตรกรสมาชิก และเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และเป็นการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้เป็นอย่างมาก     ซึ่งโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566  ถือว่ามีส่วนสำคัญต่อการช่วยเหลือเกษตกร ให้เข้าถึงพันธ์ุข้าวที่มีคุณภาพ รองรับการเพาะปลูก

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า  โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 มุ่งเน้นให้ชาวนาเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ และได้ปริมาณที่มากขึ้น ชาวนาสามารถจำหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น   ที่ผ่านมากรมการข้าวมุ่งมั่นผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีให้ชาวนา ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญกับชาวนามาโดยตลอด   จึงมอบหมายให้กรมการข้าวดำเนินนโยบายช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว

 

 

 ผ่านโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 ที่มุ่งเน้นให้ชาวนาเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ   "โครงการดังกล่าว การดำเนินงานมิใช่เป็นการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้ฟรี แต่เป็นการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในราคาถูกกว่าท้องตลาด สำหรับราคาเมล็ดข้าวคุณภาพดีที่กรมการข้าว จะขายให้กับชาวนาที่เข้าร่วมโครงการฯ แบ่งเป็น ข้าวขาวหอมมะลิ 105 กข15 ขายในราคากิโลกรัมละ 5 บาท ข้าวเหนียวและข้าวปทุมธานี1 กิโลกรัมละ 4 บาท และข้าวขาวกิโลกรัมละ 3 บาท ซึ่งขณะนี้ปริมาณเมล็ดข้าวขาวยังมีจำนวนมาก ชาวนาที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อซื้อและนำกลับไปเพาะปลูกได้   โดยติดเข้าร่วมโครงการ  ได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ หรือศูนย์ข้าวชุมชน สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอในภูมิลำเนา  " อธิบดีกรมการข้าว   ระบุ

'ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองโบสถ์พัฒนา'  ชี้โครงการ กรมการข้าว เอื้อลดต้นทุน

ณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

'ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองโบสถ์พัฒนา'  ชี้โครงการ กรมการข้าว เอื้อลดต้นทุน

 


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ