หลังจากที่ กระทรวงสาธารณสุข เปิดแอพพลิเคชั่นไลน์ "หมอพร้อม" ให้ประชาชนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.64 โดยกลุ่มแรกเป็นผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค โดยจะเริ่มฉีดในวันที่ 7 มิ.ย.64  

ล่าสุดเพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้สรุปข้อมูลการเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน “หมอพร้อม”  77 จังหวัด ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค.64 จำนวนผู้จองฉีดวัคซีน มากสุดคือ กรุงเทพฯมีมากสุดถึง 516,282 คน  ตามด้วยจังหวัดลำปาง 223,976 คน 

หลายคนอาจมีคำถามว่าทำไมจังหวัดลำปาง ถึงมีผู้ลงทะเบียนถึงกว่า 2 แสนคน  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หรือ "ผู้ว่าฯหมูป่า" และ นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ชี้แจงว่า จังหวัดลำปาง มีจำนวนการจอง 223,976 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ คือจังหวัดลำปาง มีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 24 ของจำนวนประชาชน จากข้อมูลมีประชาชนกลุ่มอายุ 60 ขึ้นลงทะเบียนประมาณ 190,000 คน มีผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ประมาณ 30,000 คน รวม 220,000 คน

 

 

 "ลำปาง" พร้อมมาก เปิดโมเดลทำไม ถึงมีผู้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19มากกว่า 2 แสนคน เป็นอันดับ 2 รองแค่ กทม.

ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ กล่าวอีกว่า วัคซีนโควิด-19 ทุกชนิดมีศักยภาพในการลดการเจ็บป่วยที่รุนแรง และลดการเสียชีวิต รวมทั้งทำให้ประเทศไทยเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ จึงต้องการให้ชาวลำปางได้รับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดและเร็วที่สุด คือประมาณ 500,000 คน 

จังหวัดลำปาง มีการบริหารจัดการ โดยเบื้องต้นหน่วยงานสาธารณสุขนำเข้าข้อมูลสุขภาพของประชาชน เข้าระบบข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจองการฉีดวัคซีนให้สอดรับกับศักยภาพของหน่วยบริการ และจองวัคซีนจากรัฐบาลให้เพียงพอกับจำนวนประชาชนของจังหวัดลำปาง ขณะเดียวกัน อสม.และหมออนามัยครอบครัวพร้อมใจกันเดินเท้าเคาะประตูบ้านให้ข้อมูล อธิบายเรื่องการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทราบ และยืนยันการฉีดวัคซีน หากประชาชนปฏิเสธการฉีดวัคซีนต้องมีการลงนามยืนยันในเอกสาร 

ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งความประสงค์จองการฉีดวัคซีน ได้ 2 ช่องทาง คือ การลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น หมอพร้อม , อสม.หมออนามัยครอบครัว ลงทะเบียนให้ ซึ่งจากการสรุปข้อมูลการจองการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ผู้สูงอายุ และประชาชนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค จังหวัดลำปางมีจำนวนการจอง ทั้งสิ้น 223,976 คน (ข้อมูลวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.) ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพราะการทำงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถจัดการบริหารในเรื่องต่างๆได้เป็นระเบียบ ระบบและมีแบบแผนออกมาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 "ลำปาง" พร้อมมาก เปิดโมเดลทำไม ถึงมีผู้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19มากกว่า 2 แสนคน เป็นอันดับ 2 รองแค่ กทม.

ด้าน นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า วัคซีนที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่ฉีดเข้าร่างกาย ทุกตัวมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยที่ดีพอ ซึ่งระบบของกระทรวงสาธารณสุขที่ออกแบบไว้ มีการเฝ้าระวัง ดูแลอาการอันไม่พึงประสงค์หลังจากได้รับวัคซีน จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ฉีดวัคซีนให้มากที่สุด และหากจังหวัดลำปางฉีดวัคซีนได้ถึง 500,000 – 600,000 คน จะสามารถถอดหน้ากากอนามัยดำเนินชีวิตประจำวันได้

 

 

 

ขวัญสุริยัน ศรีวิกูล ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดลำปาง