วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลพังงา ได้ประกาศ ปิดหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงชั่วคราว หลังจากเมื่อช่วงเย็นวานนี้( 3พฤษภาคม )ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ของผู้ป่วยรายหนึ่ง พบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลจึงได้ทำการย้ายผู้ป่วยภายในหอทั้งหมดรวม6เตียงออกไปรักษาต่อในห้องเดี่ยว  บุคลากรทางการแพทย์สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดได้รับการกักตัวในโรงพยาบาลพังงา พร้อมทำการตรวจหาสารพันธุกรรมของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด และบุคลากรโรงพยาบาลพังงาที่สัมผัสโรคทั้งหมด ปรากฏว่าไม่พบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 และจะตรวจคัดกรองซ้ำอีกครั้ง ตามมาตรการควบคุมโรคของโรงพยาบาล และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมโรค จึงปิดหออายุรกรรมหญิงเป็นการชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค และเพื่อให้กระบวนการดูแลรักษาโรคคงดำเนินต่อไป จึงจัดบริการอายุรกรรมหญิง ที่หอศัลยกรรมหญิงเป็นการชั่วคราว

พญ.ทิพรัตน์ ต้นตระกูลประเสริฐ เปิดเผยว่า  ผู้ป่วยรายดังกล่าว เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลพังงาด้วยอาการอ่อนเพลีย เวียนศีรษะ อาเจียน ไม่มีไข้ ไม่มีอาการหวัด ปฏิเสธประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด ปฏิเสธการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยง โรงพยาบาลพังงจึงารับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในพอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ตั้งแต่วันที่ 1-3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ระหว่างการรักษา พบผู้ป่วยมีไข้ อ่อนเพลีย อาเจียน ไม่มีผื่น ได้กลิ่นปกติ ผลภาพเอ็กซเรย์ปอด พบมีปอดติดเชื้อ แพทย์เจ้าของไข้ตรวจ วินิจฉัยเข้าข่ายโควิด-19 จึงส่งตรวจสารพันธุกรรมโควิด-19 รายงานผลพบเชื้อโควิด-19 ทำให้ทางโรงพยาบาลต้องปิดหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงเป็นการชั่วคราวและกักตัวบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสเสี่ยงสูงเกือบ20 คน

ขณะที่รายงานสถานการณ์โควิด-19ของจังหวัดพังงาในวันนี้ พบผู้ป่วยใหม่1 ราย มีผู้ป่วยสะสม43 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวหายแล้วจำนวน 21 ราย คงเหลือ 22 ราย รักษาที่โรงพยาบาลพังงา 9ราย โรงพยาบาลตะกั่วป่า  3 ราย โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์  1 ราย โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต 3 ราย  โรงพยาบาลเอกชน 1 ราย และโรงพยาบาลสนาม  5 ราย

จักรพันธ์ รัตนอาภรณ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พังงา