แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน เปิดเผยว่า มีผู้ป่วยโควิด19 จังหวัดน่าน เสียชีวิตรายแรก เป็นเพศหญิง อายุ 59 ปี ภูมิลำเนาเป็นชาวอำเภอเชียงกลาง ซึ่งพบว่าผู้ป่วยรายดังกล่าว มีโรคประจำตัวร่วมด้วย(โรคมะเร็งเม็ดเลือด) โดยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลน่านเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 มีอาการหอบ และปอดบวม ทางรพ.น่านได้วางแผนการดูแลรักษาอย่างเต็มที่ พร้อมแจ้งให้ทางญาติรับทราบ โดยทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ดูแลได้ให้ยาต้านไวรัส ให้ออกซิเจน และการดูแลรักษาอย่างเต็มที่ แต่อาการไม่ดีขึ้น เนื่องจากเป็นผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดเดิมอยู่แล้ว จากนั้นมีอาการทรุดลงเรื่อย ๆ จนเสียชีวิตวานนี้เวลาประมาณ 15.00 น. จึงขอแสดงความเสียใจกับทางญาติผู้เสียชีวิตด้วย สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 รายอื่นๆ ที่มีอาการรุนแรงอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลน่านในขณะนี้ ยังมีอีก 2 ราย มีอาการปอดบวม และให้ออกซิเจน ซึ่งอยู่ในความดูแลของทีมบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด

สำหรับการดูแลผู้เสียชีวิตโควิด19 ในส่วนของโรงพยาบาลน่าน ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ทั้งนี้ทางทางโรงพยาบาลน่าน ได้เสนอแนวทางให้ทางญาติพิจารณา ซึ่งหากทางญาติยินดีให้ดำเนินการ ทางโรงพยาบาลน่าน จะดำเนินการดูแลร่างผู้เสียชีวิต โลงศพ พิธีทางศาสนา และการฌาปนกิจศพ  ให้กับผู้เสียชีวิต ทางญาติสามารถร่วมพิธีได้ แต่ขอจำกัดจำนวน ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

ด้านนายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดน่าน มียอดผู้ป่วยสะสม 106 ราย รักษาหายแล้วสะสม 48 ราย และเสียชีวิต 1 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ค. 2564 เวลา 20.00 น.) สำหรับพื้นที่บ้านสบกอน หมู่ 5 และหมู่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด 19 นั้นได้ดำเนินการกักตัวอยู่ในบ้านหมดแล้ว พร้อมดำเนินการตรวจรอบแรก กว่า 1300 ราย โดยจะดำเนินการตรวจซ้ำอีกรอบในสองวันนี้ ทั้งนี้ยังคงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด ดำเนินการตามมาตรการ DMHTTA เว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือ  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจหาเชื้อ ใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะ และควรงดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ควรงดไปที่สาธารณะหรือคนหมู่มาก เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ต่อไป พร้อมกันนี้ให้สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย หอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง มีผื่น หรือมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 หรือสงสัย ให้ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง ไปรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามห้วงเวลาของการฉีดวัคซีนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค และขอให้ตระหนัก แต่อย่าตระหนก อย่าเชื่อข่าวลือ ข่าวปลอม ขอให้ติดตามข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โทร.084-2128070 เวลา 08.30-16.30 น. หรือ Facebook สื่อสารโควิด 19 น่าน หรือ Facebook ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน หรือ กรณีฉุกเฉิน โทรสายด่วน 1669

อภิศักดิ์ นิธิพงษ์พานทอง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดน่าน